Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Aktuální informace o ISKO-CZ 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 14.796 x 0
Moderní metody vyhledávání dokumentů v rozsáhlých plnotextových databázích : příklad vektorového modelu 2003, ročník 7, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 14.790 x 0
Zpráva z konference KNIHOVNY.CZ 2007, ročník 11, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 14.777 x 0
CD jako medium pro dlouhodobé uchování dat (?) 1999, ročník 3, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 14.765 x 0
1001 knih, které musíte přečíst, než zemřete 2012, ročník 16, číslo 5 Recenze 14.764 x 0
Audit internetové prezentace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – základní zjištění a doporučení 2006, ročník 10, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 14.756 x 0
Když se řekne digitální knihovna ... 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 14.740 x 0
Digitální odznaky a gamifikace v kontextu učení (1. část) 2013, ročník 17, číslo 5 Informační přesahy 14.729 x 0
Internetová knihkupectví 2001, ročník 5, číslo 12 Knižní trh a Internet 14.698 x 0
Google Scholar se rozvíjí - má Scirus konkurenci? 2005, ročník 9, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 14.681 x 0
Manifest o volných dílech 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 14.677 x 0
Zabezpečení v systému elektronické pošty 2009, ročník 13, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 14.671 x 0
Pražská palácová knihovna knížat Kinských 2007, ročník 11, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 14.662 x 0
Měření a hodnocení kvality obsahů moderních kolektivně tvořených encyklopedických děl 2011, ročník 15, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 14.660 x 0
Zdroje informací s otevřeným přístupem 2008, ročník 12, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 14.626 x 0
Vztah komunikační a obsahové struktury literárního díla 1999, ročník 3, číslo 6 Informační věda 14.614 x 0
Informace o elektronických časopisech v polských akademických knihovnách – současný stav a perspektivy 2006, ročník 10, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 14.597 x 0
Slovníková část Internetové jazykové příručky 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 14.576 x 1
Dobrouzdáno – výsledky letní soutěže časopisu Ikaros 2008, ročník 12, číslo 9 Editorial 14.570 x 0
Pavouci 2001, ročník 5, číslo 13 Ohlédnutí za letní soutěží Ikara 14.543 x 0

Stránky