Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Konference Cataloguing 2007: Back to Basics – and Flying into the Future 2007, ročník 11, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 14.230 x 0
1001 knih, které musíte přečíst, než zemřete 2012, ročník 16, číslo 5 Recenze 14.225 x 1
Datové schránky aneb ISDS za dveřmi 2009, ročník 13, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 14.222 x 0
Když se řekne digitální knihovna ... 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 14.214 x 3
Český překlad studie Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) 2003, ročník 7, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 14.193 x 0
Edward Kuntze 2006, ročník 10, číslo 5 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 14.140 x 1
Pražská palácová knihovna knížat Kinských 2007, ročník 11, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 14.124 x 2
Manifest o volných dílech 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 14.120 x 0
Vztah komunikační a obsahové struktury literárního díla 1999, ročník 3, číslo 6 Informační věda 14.100 x 1
Informace o elektronických časopisech v polských akademických knihovnách – současný stav a perspektivy 2006, ročník 10, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 14.096 x 0
Digitální odznaky a gamifikace v kontextu učení (1. část) 2013, ročník 17, číslo 5 Informační přesahy 14.088 x 2
Slovníková část Internetové jazykové příručky 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 14.072 x 3
Sympatické propojení knihovnické tradice a moderních informačních technologií 2001, ročník 5, číslo 8 Rozhovor 14.070 x 1
Oborová brána Musica (MUS) – vymezení, struktura a oborová specifika 2008, ročník 12, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 14.069 x 0
Typologie provozovatelů a poskytovatelů služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 14.059 x 0
Pojem "informace" ve světě sdíleného pojetí skutečnosti 2000, ročník 4, číslo 2 Informační věda 14.049 x 0
Pavouci 2001, ročník 5, číslo 13 Ohlédnutí za letní soutěží Ikara 14.048 x 0
Zdroje informací s otevřeným přístupem 2008, ročník 12, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 14.045 x 0
Dobrouzdáno – výsledky letní soutěže časopisu Ikaros 2008, ročník 12, číslo 9 Editorial 14.021 x 0
Komunitní role veřejných knihoven 2004, ročník 8, číslo 4 Informační gramotnost 14.008 x 2

Stránky

registration login password