Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Právní ochrana databází v novém autorském zákoně 2001, ročník 5, číslo 3 Informační politika 15.403 x 5
Zázračný přístroj na skenování knih i na českém trhu! 2005, ročník 9, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 15.403 x 2
Monasterium.net – virtuální archivy klášterů ve střední a východní Evropě (Thomas Aigner, Karl Heinz) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Virtuální zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví 15.395 x 0
Howard H. Aiken - tvůrce počítače Harvard Mark I 2003, ročník 7, číslo 3 Výročí měsíce 15.380 x 8
Dětské čtení: Aktuální výzkumy dětského čtenářství 2014, ročník 18, číslo 3 Výzkumná činnost 15.373 x 13
Information Commons: myšlenková i fyzická revoluce v knihovnách 2004, ročník 8, číslo 3 Informační politika 15.283 x 2
CrossCheck - nová služba v boji proti plagiátorství 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 15.251 x 7
Vybrané výsledky aktualizace průzkumu stavu zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR 2008, ročník 12, číslo 3 Elektronické publikování 15.182 x 4
Zpráva z 3. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2011, ročník 15, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.149 x 2
Spolupráce SFX s identifikátorem DOI – funkce Cookie Pusher 2009, ročník 13, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 15.116 x 6
Knihy a jejich lidé 2014, ročník 18, číslo 4 Recenze 15.106 x 2
Identity management na příkladu Národní technické knihovny 2009, ročník 13, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 15.094 x 4
Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví 2006, ročník 10, číslo 6 Recenze 15.085 x 5
OPACy nové generace II – VIRGObeta a VuFind 2009, ročník 13, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 15.029 x 4
Impakt faktory časopisů jako součást služeb SFX 2009, ročník 13, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 15.015 x 7
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2005 2005, ročník 9, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 14.994 x 4
Současné české elektronické knihovnické časopisy 2005, ročník 9, číslo 1 Elektronické publikování 14.991 x 11
Vyhledávání a video 2013, ročník 17, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 14.961 x 14
Čtení mezi mládeží mají podpořit originální plakáty 2004, ročník 8, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 14.942 x 5
Zneužití informací, hacking a Internet 1998, ročník 2, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 14.899 x 3

Stránky

registration login password