Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Husova knihovna v Modřanech 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 13.972 x 0
Seminář Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 13.963 x 0
Konkurenční zpravodajství anebo nelegální špionáž? 2010, ročník 14, číslo 1 Ekonomika v informační společnosti 13.951 x 0
Frankfurtský knižní veletrh v zajetí arabského světa 2004, ročník 8, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 13.937 x 0
Jak se nedostat do Kanady 2012, ročník 16, číslo 13 Informační prazdroje 13.932 x 0
Exkurze po síti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze – elektronické studijní opory 2006, ročník 10, číslo 1 Odborné vzdělávání 13.930 x 0
Domácí elektronické online zdroje zpřístupněny díky projektu WebArchiv 2006, ročník 10, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 13.914 x 1
Péče o zákazníky, řízení změny a strategické plánování očima Simona Francise 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 13.883 x 1
CESNET slaví 10 let 2006, ročník 10, číslo 3 Výročí měsíce 13.881 x 0
OPACy nové generace IV – Scriblio a SOPAC 2010, ročník 14, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 13.861 x 0
Karel Kyncl aneb Proč už se netěším na sobotu 1997, ročník 1, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 13.857 x 0
Obecné aspekty vzniku a rozšíření služeb dodávání dokumentů 2006, ročník 10, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 13.856 x 0
Ten blbec Word! 2010, ročník 14, číslo 13 Ze života knihoven 13.854 x 1
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy má nově proděkana pro informační zdroje 2006, ročník 10, číslo 4 Rozhovor 13.843 x 0
Čtení O Praze nad Prahou 2007, ročník 11, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 13.838 x 0
Srdcia slovenských knihovníčiek a KIS3G 2004, ročník 8, číslo 1 Informační politika 13.802 x 0
Informační a propagační CD-ROM „111 let Městské knihovny v Praze“ s povodňovým zpožděním doráží k uživatelům 2003, ročník 7, číslo 9 Recenze 13.796 x 0
Otevřené archivy elektronických tisků a digitální knihovny pro obor počítačová věda 2008, ročník 12, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 13.795 x 0
Současný stav využívání informačních a komunikačních technologií veřejnou správou ČR 2009, ročník 13, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 13.790 x 1
Výstava o sesuvech na Machu Picchu – příklad spolupráce knihovny a vědců 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 13.778 x 0

Stránky

registration login password