Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bibliographix: nejen citační manažer

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Bibliographix: nejen citační manažer

1 comments
Autoři: 

Během vysokoškolského studia jsem dlouhou dobu řešil jeden problém – jak si ukládat různé citace, odkazy na webové stránky nebo i výpisky z některých knížek. Bohužel, v této době neexistoval žádný vhodný a dostupný program, který by mé nároky splňoval. Vyzkoušel jsem několik sharewarových a freewarových programů (např. Biblioscape), ale žádný z nich neřešil všechny mé potřeby. Zahraniční bibliografické manažery jako ProCite nebo EndNote by mi možná vyhovovaly, ale vzhledem k jejich ceně pro mě byly také nedostupné.

Poté, co jsem začal pracovat na České zemědělské univerzitě v Praze, jsem se dostal k českému citačnímu softwaru OBD Pro od firmy DERS. Plný nadšení jsem ho několik měsíců zkoušel, abych zjistil, že je spíše určen jako software pro zpracování publikační činnosti do databází (např. RIV) než jako osobní bibliografický manažer. Opět jsem se tedy vrátil ke svému poznámkovému bloku.

Přesto jsem stále hledal program, který by sloužil jako bibliografický manažer a splňoval následující:

  • export a import citací do standardního formátu (BibTeX, ProCite apod.);
  • možnost ukládání výpisků a poznámek k bibliografickým záznamům;
  • provázání plných textů v adresáři s bibliografickým záznamem;
  • export do formátu ISO 690.

Má pouť za vysněným softwarem v loňském roce skončila. Objevil jsem software, který všechny mé nároky splňuje a nabízí i něco více. Zmíněný software se jmenuje Bibliographix a je dostupný na stránkách www.bibliographix.com.

Program je v rámci firemní politiky dostupný ve dvou verzích – verze "Basic" je dostupná jako freeware, verze "Pro", která nabízí mnoho rozšiřujících vlastností, je placená. Program ve verzi "Basic" je pomocí aktivačního klíče (hardwarový kód, který umožní funkci na konkrétním počítači) možné kdykoli změnit na verzi "Pro".

Bibliographix je bibliografickým manažerem, ale nabízí mnohem více. Program je rozdělen do následujících modulů:
Ideas – prostředí pro přípravu konceptů textů a pro uchování myšlenek
References – vlastní citační databáze, nástroje pro generování seznamů citací apod.
Retrieval – vyhledávání v knihovních katalozích, databázích a ve sdílených datech v pracovní skupině
Tools – zálohování, import a export záznamů, nastavení programu

Z uvedených modulů využívám tři – Ideas, References a Tools. Prostředí Retrieval má definovány zdroje pro hledání (především německé univerzity, databáze a katalogy), které bohužel nelze změnit, a tak pro mne není přínosný.

Ideas

Mou nejoblíbenější částí celého programu je prostředí Ideas. Často jsem měl myšlenku, kterou jsem si chtěl poznamenat, ale jakýkoli způsob záznamu (poznámkový blok, soubor ve Wordu) komplikoval její pozdější nalezení. Proto jsem uvítal prostředí, kde si mohu vytvářet vlastní soubory s nápady, hledat je podle klíčových slov nebo z nich sestavovat osnovu (modul obsahuje jednoduchý "outline" editor). Myšlenky (včetně vložených obrázků) je možné kdykoli sestavit do víceúrovňové osnovy a exportovat ve zvoleném pořadí do textového dokumentu. Takto exportované poznámky jsou podkladem pro psaní souvislého textu.

Do poznámek je samozřejmě možné vkládat odkazy na citace, křížové odkazy k jiným poznámkám nebo přiřadit k myšlence klíčová slova. Vyhledávání je víceúrovňové a je možné hledat v textu, názvu poznámky nebo v klíčových slovech.


References

Základním rozhraním pro tvorbu bibliografických záznamů je prostředí References. Zde je nabídka vytváření a správy záznamů, vestavěný LaTeX editor (typografický editor určený především pro sazbu matematických a chemických vzorců) a tzv. manažer projektů, který je určen pro seskupení příbuzných záznamů dohromady (např. zdroje použité při psaní jednoho článku).

K dispozici je 13 typů dokumentů - standardně: kniha, část knihy, článek, novinový článek, dizertace/diplomová práce, konferenční příspěvek, diskusní příspěvek, patent, judikát (soudní rozhodnutí), upravený svazek (edited volume), webová stránka, audiovizuální záznam a zpráva (report). Další tři typy dokumentů si může uživatel sám sestavit úpravou zvoleného citačního stylu (např. Chicago, MLA, JAMA) nebo vytvořením nového citačního stylu. Nabízeno je celkem 251 citačních stylů, mezi nimiž bohužel chybí v České republice nejpoužívanější ISO 690 a ISO 690-2. V základní verzi (Basic) nelze ukládat vytvořené citační styly, toto omezení je ve verzi Pro odstraněno.


Kromě definice citačního stylu v soupisu použitých zdrojů se definuje také formát citací v textu. Lze určit údaje, které mají být uváděny (např. rok vydání, jméno autora) a zvolit si i formátování textu nebo styl závorek.

Citace je možné vkládat do textu jako formátované (tj. výsledný tvar, definovaný stylem – například pro poznámku pod čarou) nebo jako dočasné značky, které vypadají takto: [=19 - Gilchrist 2001 How automatic categ...=].

Při použití těchto značek je možné použít funkci "Compile document", která projde napsaný text, změní citační značky podle definice na odkazy na citace v textu, a vygeneruje soupis použitých zdrojů.

Při kompilaci textu se vytváří nové soubory *appendix.rtf (pro soupis citací) a *compiled.rtf (pro verzi textu, kde jsou nahrazeny citační značky za odkazy na citace v textu).
Příklad: značka [=19 - Gilchrist 2001 How automatic categ...=] může být (podle definice) nahrazena odkazem ve tvaru: [GILCHRIST, 2001].

Originální text se nemění a pokud není výsledek přesně podle vašich představ, je možné celý proces kdykoli zopakovat. Bibliographix podporuje pro kompilaci formáty *.doc, *.rtf, *.sxw (OpenOffice) nebo *.tex (TeX, LaTeX). Soupis použitých zdrojů se vytvoří ve formátu *.rtf. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit velmi dobrou spolupráci s kancelářským balíkem OpenOffice, který pro psaní používám, i když je podporován především textový editor MS Office.

Všechny záznamy je možné provázat s plnými texty ve zvoleném adresáři, případně doplnit URL zdroje.


Retrieval

Toto prostředí nepoužívám z důvodů výše uvedených – nabízené zdroje nejsou pro moji práci relevantní, a bohužel jejich seznam nelze změnit. To je asi největší výtka, kterou je možné v této oblasti proti tomuto programu mít. Pokud jsou pro vás ovšem nabízené informační zdroje relevantní, je možné ihned importovat nalezené záznamy do databáze Bibliographixu. Postup je u každého katalogu jiný (zpravidla se importuje záznam ve formátu MARC), ale citace je převedena do databáze korektně.


Tools

V tomto "servisním" modulu je možné nastavit podporu pro používaný textový editor (výchozí je MS Word), nastavit slovníky pro kontrolu pravopisu (anglický, německý) nebo pojmenovat tři typy dokumentů, definované uživatelem. Samozřejmostí je vytváření záložních kopií databáze, pro případnou obnovu dat nebo převod na jiný počítač. Hlavní část modulu je zaměřena na export a import dat, případně na sdílení dat v pracovní skupině.

Export záznamů je možný do osmi formátů (mimo jiné ProCite, BibTeX, EndNote), import je nastavený pro třináct formátů. Tento rozsah není velký, ale po delší zkušenosti s tímto programem jej pokládám za dostatečný. Navíc je zde funkce "analýzy" neznámého formátu, která poměrně přesně vloží citace do formátu Bibliographixu. Od této funkce ale nečekejte zázraky a předpokládejte, že některé údaje budete muset změnit nebo upravit ručně.


Rozdíly mezi verzemi "Basic" a "Pro"

Jak je uvedeno výše, Bibliographix je dostupný ve dvou verzích – verze "Basic" je freewarová a oproti placené verzi "Pro" má následující omezení:

  • chybí kontrola pravopisu;
  • limit 10 záznamů pro nahrávání z knihovních katalogů, nabízených v rozhraní "Retrieval";
  • omezení modulu "idea manager" na 20 souborů;
  • není možné exportovat záznamy do jiných bibliografických formátů (BibTeX, ProCite...);
  • vytváření seznamu použitých zdrojů je omezeno na prvních 10 položek.

Cena verze PRO je 100 EUR (cca 3000 Kč), pro studenty a pracovníky univerzit (prokazuje se e-mailovou adresou na univerzitě) je cena snížena na 75 EUR (cca 2250 Kč). V porovnání s jinými produkty je Bibliographix o více než polovinu levnější, nicméně konkurenční software (např. EndNote a ProCite, které stojí 300 USD, tj. cca 6900 Kč) může být výhodnější z hlediska většího množství funkcí.

Zkušenosti s Bibliographixem

Bibliographix používám už sedmý měsíc, z toho pátý měsíc placenou verzi Pro. Dosavadní zkušenosti jsou vesměs pozitivní, ale objevují se i drobné problémy.

Program je poměrně často aktualizován a nové verze se rychle vyvíjejí. Několikrát se mi stalo, že program po nové aktualizaci zamrzl, ale tyto chyby jsou řešeny velmi rychle, a tak při pravidelném nahrávání aktualizací jsou problémy rychle odstraňovány.

Mým osobním problémem jsou atypické formáty dokumentů (článek v on-line časopisu, výzkumná zpráva dostupná na internetu apod.). Všechny tyto problémy jsem řešil vytvořením vlastních stylů dokumentů, které ovšem nelze úplně přizpůsobit všem požadavkům. Například při citaci webové stránky používám datové pole "Date" pro zápis citace a pro datum vytvoření stránky pole "Year".

Záznamy jsou v databázi řazeny podle let, a proto vynechávám další podrobnosti k datu vytvoření stránky (měsíc, den).

Tento software mi výrazně šetří čas při evidenci citací a poznámek pro psaní různých textů a také při sestavování soupisů použitých zdrojů. Všechno není dokonalé, ale čas, který těmto činnostem věnuji, se snížil přibližně na jednu osminu.

Mé potřeby (databáze zdrojů, ukládání poznámek, podpora při psaní) splňuje Bibliographix výborně, což ale neznamená, že musí vyhovovat všem. Produkt si tak vyzkoušejte sami – doslova totiž platí, že za vyzkoušení nic nedáte.

Nejdůležitější vlastnosti Bibliographixu


Web www.bibliographix.com
Verze 5
Velikost instalačního souboru 7 MB
Operační systém Windows, Linux (prostředí Win4Lin)
Vyhledávání v online databázích a OPAC Ano
Počet formátů pro import záznamů 13
Počet formátů pro export záznamů 8
Přístup více uživatelů současně Ano
Počet definovaných výstupních citačních stylů 251 + tvorba vlastních stylů
Předmětová bibliografie Ano
Kontrola pravopisu Ano
Pokročilé metody vyhledávání Ano
Integrace s MS Word QuickTool
Podpora znakové sady Unicode Ano
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BOLDIŠ, Petr. Bibliographix: nejen citační manažer. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 3 [cit. 2024-05-21]. urn:nbn:cz:ik-11778. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11778

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Zkouším Bx, verzi Basic, a mám problémy s češtinou (Win XP, SP 2). Díky za radu.