Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Služba ticTOCs - obsahy časopisů na dlani

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Služba ticTOCs - obsahy časopisů na dlani

3 comments
Anglicky
English title: 
ticTOCs – Journal Tables of Contents at Your Fingertips
English abstract: 
<p>The article briefly introduces a new service created by JISC – ticTOCs. It enables users to easily get an overview of new developments in science via tables of contents of a thousands of journals. </p>

Krátké představení

Britský Společný výbor pro informační systémy (Joint Information Systems Comitte , JISC), který se specializuje na zavádění informačních a komunikačních technologií v oblasti vědy a výzkumu a je známý například v souvislosti s programem eLib, představil nový výsledek své práce. V rámci programu Uživatelé a inovace (Users & Innovation) vyhlášeného na období od 1. dubna 2006 do 1. března 2009 vzniklo na dvacet projektů, z nichž jeden bude v tomto článku představen. Jmenuje se ticTOCs. Na jeho vzniku se podílela např. Liverpoolská univerzita (University of Liverpool), Univerzita Heriota a Watta (Heriot-Watt University), nakladatelství Emerald, RefWorks nebo ProQuest.

Pod krkolomným názvem ticTOCs se skrývá velmi zajímavá nová služba pro všechny zájemce o pravidelné informování o novinkách ve vědě prostřednictvím obsahů odborných časopisů. Slovo ticTOCs je složeno ze zkratky TOCs ( Journal Tables of Contents Service, lze přeložit jako Služba obsahů časopisů), výraz „tic“ naopak odkazuje na anglický výraz „tick“ (něco označit, zaškrtnout), což je nejlépe patrné na logu této služby (viz obr. 1). V popisu této služby je napsáno, že uživateli stačí takto jednou či dvakrát zaškrtnout a bude vždy dokonale informovaný.

Obr. 1: Logo

Obr. 1: Logo

Služba se prezentuje jako služba dostupná zdarma, která uživateli umožní přístup do obsahů několika tisíc časopisů (v lednu 2009 jich bylo 12 239) od 431 vydavatelů. Dostupné jsou vždy nejnovější obsahy, které ticTOCs získává přímo od vydavatelů prostřednictvím RSS kanálů.

Práce se službou ticTOCs

Hned na úvodní stránce služby ticTOCs (http://www.tictocs.ac.uk) se vlevo nachází jednoduché vyhledávací rozhraní. Umožňuje vyhledávat podle názvu časopisu, předmětu nebo vydavatele. Vyhledávat můžeme pomocí výrazu, který se nachází v názvu, předmětu nebo jménu vydavatele („contains“), vyhledávat můžeme rovněž přesnou frázi („exact“) nebo pomocí rejstříku („starts with“). Po zapsání vyhledávaného výrazu klikneme na „go“.

Vyhledávání podle názvu časopisu

Do selekčního pole zapíšeme požadovaný výraz, který víme, že se v názvu hledaného časopisu nachází, a z rolovací nabídky vybereme „title“. Pod selekčním polem se zobrazí vyhledané časopisy, které požadovaný výraz mají v názvu.

Obr. 2: Vyhledávání podle názvu časopisu

Obr. 2: Vyhledávání podle názvu časopisu

Na vybraný název časopisu klikneme a v prostřední části obrazovky se zobrazí obsah jeho posledního čísla. Jednotlivé názvy článků jsou hypertextovou vazbou následně propojeny buď na plný text dokumentu (momentálně systém obsahuje odkazy na 325 000 plných textů článků) nebo na systém, jehož prostřednictvím si článek můžeme objednat. Navíc vedle názvu článku se zobrazuje červená ikona citačního manažera RefWorks, který nám umožní záznam požadovaného článku přidat do naší osobní bibliografické databáze. Pokud vydavatel dodává i abstrakty článků, může si všechny abstrakty uživatel zobrazit kliknutím na „expand all“ nebo následně schovat („collapse all“) či jednotlivě pomocí plusu a mínusu před článkem (viz obr. 3).

Obr. 3: Zobrazení obsahu časopisu

Obr. 3: Zobrazení obsahu časopisu

Vyhledávání podle předmětu

Vyhledávání podle předmětu je analogické s vyhledáváním podle názvu, jen z rolovací nabídky pod selekčním polem vybereme „subject“. Systém následně vypíše všechny názvy časopisů, které se danou problematikou zabývají. Následně si vybereme požadovaný časopis a kliknutím na jeho název se zobrazí obsah jeho posledního čísla. Jednotlivé kategorie systém přebírá z Ulrich’s Periodicals Directory.

Vyhledávání podle vydavatele

Poslední možností vyhledávání je vyhledávání podle vydavatele. Do selekčního pole zapíšeme výraz, systém nám nabídne vydavatele, kteří mají daný výraz v názvu nebo se daným tématem zabývají. Kliknutím na plus u požadovaného vydavatele se zobrazí abecední seznam názvů časopisů, které tento vydavatel vydává (viz obr. 4).

Obr. 4: Vyhledávání podle vydavatele

Obr. 4: Vyhledávání podle vydavatele

Následně opět postupujeme již známým způsobem: klikneme na vybraný časopis, čímž si zobrazíme obsah posledního čísla, přečteme si abstrakt nebo dokonce celý článek, popřípadě si ho objednáme.

To ještě není vše

Ačkoliv se pro využití této služby nemusíme nikde registrovat, dobrovolná registrace nám umožní ještě větší komfort. K registraci stačí naše e-mailová adresa a heslo. Těmito dvěma údaji se i přihlašujeme. Jako přihlášení uživatelé si můžeme vybrané časopisy přidat do svých oblíbených - zde pod názvem „MyTOCs“. Pokaždé, kdy se v budoucnu přihlásíme, se nám tyto časopisy zobrazí v levé části obrazovky a my je tak nemusíme znovu hledat (viz obr. 5).

Obr. 5:  My TOCs

Obr. 5: My TOCs

Do budoucna snad přibude i služba upozorňování na nové obsahy vybraných časopisů (služba Alerts). Kromě propojení na RefWorks je v plánu propojení i na další citační manažery, např. na EndNote.

Slovo závěrem

Nová služba ticTOCs je službou bezesporu zajímavou. Využije jí většina studentů, kteří si v jednom prostředí prohlédnou obsahy mnoha časopisů, aniž by opustili svoji pracovnu. Je to navíc služba dostupná zcela zdarma, která je velmi jednoduchá, takže se v ní velice rychle zorientuje i nezkušený uživatel. Stačí jenom párkrát něco zaškrtnout.

Použité zdroje:
  • MacLEOD, Roddy. News from ticTOCs : where academics and researchers keep up-to-date [online]. December 11, 2008 [cit. 2009-01-31]. Scholarly journals : new free service makes keeping up-to-date easy. Dostupný z WWW: http://tictocsnews.wordpress.com/2008/12/11/scholarly-journals
    -new-free-service-makes-keeping-up-to-date-easy>.
  • Joint Information Systems Committee. JISC : supporting education and research [online]. Bristol : JISC, 2009 [cit. 2009-01-31]. Dostupný z WWW: http://www.jisc.ac.uk/>.
  • Joint Information Systems Committee. JISC : supporting education and research [online]. Bristol : JISC, 2009 [cit. 2009-01-31]. Users & Innovation : Personalising Technologies. Dostupný z WWW: http://www.jisc.ac.uk/usersinnovation>.
  • TicTOCs Consortium. TicTOCS Journal Tables of Contents Service [online]. [cit. 2009-01-31]. Dostupný z WWW: http://www.tictocs.ac.uk/index.php>.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
EHRLICHOVÁ, Klára. Služba ticTOCs - obsahy časopisů na dlani. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 2 [cit. 2023-01-27]. urn:nbn:cz:ik-13044. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13044

automaticky generované reklamy

Máme tu 3 komentářů

Omlouvám se za stylistickou chybu, dále v textu to bylo již správně. Šťastnější by bývalo bylo: RefWorks, ProQuest nebo nakladatelství Emerald. Takhle vám to ale udělalo větší radost.

Do budoucna snad přibude i služba upozorňování Downloadic na nové obsahy vybraných časopisů (služba Alerts). Kromě propojení na RefWorks je v plánu propojení i na další citační manažery, např. na Human Health EndNote.