Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Overovanie bonity publikačného priestoru 2014, ročník 18, číslo 8 Výzkumná činnost 3.941 x 0
Nekrolog Ing. Bohumila Bočka 2014, ročník 18, číslo 7 Personália 3.940 x 0
Exkurze do Knihovny Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze 2013, ročník 17, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 3.939 x 0
Změna vnímání funkce podnikového informačního střediska (Pavel Kocourek) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Přínos informačního střediska ve firemním prostředí 3.938 x 0
Systém elektronických informací o EU zjišťovaný Evropským dokumentačním centrem v univerzitní knihovně v Tartu (Ruth Tammeorg) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Informační zdroje a služby ve světle vstupu ČR do Evropské unie 3.938 x 0
Svěřte své informační kargo správnému špeditérovi (Jakub Petřík) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Open Access - Alternativa pro horší časy? 3.936 x 0
Veřejné informační služby & PHARE 2001 (Jaroslav Svoboda, Katarína Husárová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Veřejné informační služby a e-government 3.931 x 0
Literární mystifikace: když knihy nejsou tím, čím se zdají být 2012, ročník 16, číslo 6 Recenze 3.926 x 0
Pokusy o inovaci v odborné komunikaci (Herbert Van de Sompel) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Zahájení konference 3.924 x 0
Souhrny přednášek, rozhovory s přednášejícími a další zvukové příspěvky reportérů rádia LibRa 2010, ročník 14, číslo 5/2 Zvukové zpravodajství studentského knihovnického rádia LibRa 3.921 x 0
Sekce služeb osobám se specifickými potřebami představena na konferenci INSPO 2012, ročník 16, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 3.921 x 0
Minulost knižní kultury ve Žďáru nad Sázavou 2002, ročník 6, číslo 7 Tiskové zprávy a oznámení 3.920 x 0
Vytváření institucionálního repozitáře literatury pro biomedicínu publikované italskými výzkumníky (Elisabetta Poltronieriová) 2006, ročník 10, číslo 5/2 E-learning a nové informační technologie v lékařských knihovnách 3.919 x 0
Projektový workshop Úvod do eGovernmentu jako základ nového výběrového předmětu 2013, ročník 17, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 3.917 x 0
Vláda chce skončit s tajnůskářstvím ve Strakovce 1998, ročník 2, číslo 2 Editorial 3.915 x 0
On the disappearence of the Library (Torsten Schassan) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Prezentace kulturního dědictví: integrace - agregace - kontextualizace 3.913 x 0
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 2 Ikaros doporučuje 3.912 x 0
Zpřístupnění na obrazovce - projekty hromadné digitalizace v Mnichově (Thomas Wolf-Klostermann) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení 3.909 x 0
Přidrzlá signatura 2014, ročník 18, číslo 13 Ze života knihoven 3.907 x 0
Jan van Dijk: Není to jen o přetížení, je to i o kontextu a moci technologií 2017, ročník 21, číslo 1 Rozhovor 3.903 x 1

Stránky