Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do Knihovny Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Exkurze do Knihovny Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze

0 comments
Anglicky
English title: 
Visit to the Music & Dance Department Library of the Academy of Performing Arts in Prague
English abstract: 
The history of the music faculty of the Academy of Performing Arts began in 1945. But it was not until 1990’s when students of this faculty could enjoy reconstructed palaces at Lesser Town in Prague. The department library is open to both, students and public, so anybody interested in classical music and performing art is welcome. The library offers scores, books, encyclopedias, diploma works of students as well as audio and video material.
Autoři: 

Knihovna Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění sídlí v Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí na Malé Straně na Praze 1. Členové Svazu knihovníků a informačních pracovníků, kteří přišli 20. března na návštěvu, se seznámili s historií nejen samotné knihovny, ale i celé hudební fakulty. Ta začala v roce 1945, kdy se fakulta v rámci Akademie múzických umění osamostatnila. Česká hudba tak získala vysokou školu a hudební umění tak bylo zrovnoprávněno s ostatními vědeckými nebo technickými obory.

Knihovnu HAMU najdete v Praze na Malostranském náměstí
Knihovnu HAMU najdete v Praze na Malostranském náměstí č. 13 (foto: HAMU)

V roce 1993 se sídlem Hudební a taneční fakulty AMU stal nově rekonstruovaný někdejší Lichtenštejnský palác a od roku 1995 také někdejší Hartigovský palác. V roce 1993 vznikla fakultní knihovna v současné podobě spojením dvou dosavadních pracovišť, knihovny a fonotéky.

Knihovna HAMU slouží především studentům a pedagogům AMU, ale je přístupná pro všechny zájemce o vážnou hudbu. Fondy knihovny jsou ve shodě s posláním Hudební fakulty budovány s cílem poskytovat v prvé řadě informace z oblasti vážné hudby a tanečního umění.

Uživatelé knihovny najdou vše potřebné v klenutých prostorách honosného paláce
Uživatelé knihovny najdou vše potřebné v klenutých prostorách honosného paláce (foto: HAMU)

Fond knihovny sestává z hudebnin – všech typů tištěných vydání včetně urtextů a rukopisných prácí absolventů, knih  – obecné encyklopedie, hudební encyklopedie a encyklopedie dalších uměleckých oborů, monografie, práce z oborů hudební teorie, teorie tance, ad., diplomových prací, uchovávaných odborných periodik, fonotéky – CD, LP desky, DVD a Kyliánovy videotéky. Ve fondu knihovny, který čítá přes 110 000 svazků, převažují hudebniny, kterých má knihovna přes 75 000. Knihovna získává přírůstky do svého fondu nákupem, a to i ze zahraničí, ale také díky darům.

Exkurze SKIPu se v březnu zúčastnily dvě desítky knihovníků
Exkurze SKIPu se v březnu zúčastnily dvě desítky knihovníků (foto: Roman Giebisch)

Knihovna do svých fondů dostává velké množství darů, v nedávné době to byly například dokumenty od skladatele Karla Husy, italského skladatele Carla Alessandra Landiniho, z nakladatelství Schott Music Panton a od paní L. Medkové – Strakové.

Uživatelům je k dispozici 5 počítačů primárně určených pro práci s elektronickým katalogem knihovny HAMU a 6 počítačů pro samostatnou práci. Dále jsou k dispozici čtyři televizory, dva Blue Ray přehrávače, dále CD a DVD přehrávače i gramofony. Součástí vybavení knihovny jsou také dvě pianina. V nejbližší době plánujeme realizaci akustické izolace studovny pro větší kvalitu poslechu.

Cílem knihovny je spokojenost uživatelů a vytvoření příjemných podmínek pro jejich studium
Cílem knihovny je spokojenost uživatelů a vytvoření příjemných podmínek pro jejich studium (foto: Tereza Bártová)

Knihovna HAMU je otevřena každý den, přijít může každý a prezenčně využívat naše fondy. Registrace pro externí návštěvníky není nutná. Na webových stránkách knihovny najdete elektronický katalog, ve kterém si každý může vyhledat požadované dokumenty. Knihovna HAMU je také na Facebooku. Na stránky byla zařazena propagace všech služeb, novinek z fondu knihovny a případně i různých hudebních akcí (koncerty, výstavy apod.), abychom studentům a uživatelům knihovny nabídli, co je bude zajímat.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HORKÁ, Jana. Exkurze do Knihovny Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 5 [cit. 2022-05-17]. urn:nbn:cz:ik-14079. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14079

automaticky generované reklamy
registration login password