Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kvalitní dokument jako základ účinného vyhledávání informací (Daniela Tkačíková)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Kvalitní dokument jako základ účinného vyhledávání informací (Daniela Tkačíková)

0 comments
Autoři: 

Podle Daniely Tkačíkové (VŠB-TU Ostrava) se snahou o standardizaci dnešní web vrací ke svým počátkům. Tehdy bylo cílem vylepšit komunikaci ve vědě, další vývoj webu se však ubíral jiným směrem. Základem každého dokumentu by měl být kvalitní obsah. Kvalitní webový dokument by měl být strukturován. Titulní stránka a úvod tradičního dokumentu se odráží v záhlaví dokumentu webového. Obecně (nejenom pro optimalizaci vyhledávání) je vhodné dodržovat webové standardy vytvářené konsorciem W3C. Současným standardem je XHTML. Pro optimalizaci vyhledávání je nutno znát význam jednotlivých prvků v dokumentu. Kvalitní dokument by měl využívat kaskádové styly, protože zdrojový kód dokumentu tak zůstane srozumitelným. Přednášející rovněž vyjádřila své pochybnosti o budoucnosti předmětových katalogů.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Kvalitní dokument jako základ účinného vyhledávání informací (Daniela Tkačíková). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-02-26]. urn:nbn:cz:ik-11608. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11608

automaticky generované reklamy
registration login password