Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Zpráva ze semináře IVIG 2014 2014, ročník 18, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 2.802 x 0
Zpráva z konference PASIG 2016 2016, ročník 20, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 2.801 x 1
Festival SIGNAL 2016 2016, ročník 20, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 2.789 x 0
Frankfurtský knižní veletrh 2017 2017, ročník 21, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 2.785 x 1
Hledání kořenů na semináři ve vsetínské knihovně 2015, ročník 19, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 2.778 x 0
Historie výměnných formátů bibliografických dat ve Spolkové republice Německo 2015, ročník 19, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 2.771 x 0
Zastavil se vývoj ve vyhledávání? (Pavel Kocourek) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Pokročilé vyhledávání 2.770 x 1
Seminář Autorské právo v praxi II. 2015, ročník 19, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 2.767 x 2
Nový iPhone, miliardový Facebook a tunel Blanka 2015, ročník 19, číslo 9 Editorial 2.767 x 0
Křišťálová Lupa 2018 2019, ročník 23, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 2.741 x 1
Pomáháme vědcům znovu objevovat knihovní fondy (Paul Day) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky I. 2.741 x 1
Změny a novinky od Seznamu po Google 2013, ročník 17, číslo 11 Editorial 2.730 x 0
Vyhledávání se stává osobním a společenským (Karen Blakeman) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Pokročilé vyhledávání 2.717 x 0
Březen, měsíc čtenářů, internetu i technologií 2015, ročník 19, číslo 3 Editorial 2.714 x 0
New Media Inspiration 2018 2019, ročník 23, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 2.707 x 0
Dílna Vytvořme společně e-knihu 2016, ročník 20, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 2.703 x 0
Knihovny v době digitální 2016, ročník 20, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 2.703 x 0
Exkurze ve Studijním a informačním centru České zemědělské univerzity 2015, ročník 19, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 2.687 x 0
Správa a rozvoj České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) 2016, ročník 20, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 2.681 x 2
Svět knihy 2019 2019, ročník 23, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 2.676 x 1

Stránky

registration login password