Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Novinky vydavatelství Knovel (Barbara Dixee)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Novinky vydavatelství Knovel (Barbara Dixee)

0 comments
Autoři: 

Barbara Dixee

Barbara Dixeeová ze společnosti Knovel na začátku svého vystoupení představila svého zaměstnavatele. Knovel je online referenční zdroj, organizovaný tak, aby studenti a profesoři v oblasti strojírenství dostávali velmi přesné informace. V současnosti Knovel obsluhuje 62 % padesáti nejlepších světových univerzit (v USA 80 %). Do platformy přispívá polovina oborových vydavatelů, všech 1900 zdrojů je velmi pečlivě vybráno, každý ze zdrojů prochází důkladným prověřením. Vyhledávání bylo optimalizováno pro inženýrské dotazy, což zahrnuje vyhledávání v tabulkách, grafech, vzorcích, automatické převody jednotek, vyhledávání numerických řad aj. Platforma obsahuje nástroje pro grafické zobrazení výsledků, manipulaci dat v tabulkových procesorech apod. Podobné pomůcky pomáhají uživatelům nalézt výsledky rychle, což je důležitý argument pro mnoho organizací (podstatná úspora nákladů, zvyšování produktivity). Přednášející představila také nástroj nazvaný Equation Plotter, což je pomůcka pro grafické zobrazení vzorců a dat shromážděných z různých referenčních zdrojů.

Loni bylo do Knovelu přidáno 343 nových titulů a zcela nová kolekce Sustainable Energy. 90 % všech zahrnutých titulů má minimálně 100 použití během 6 měsíců, 34 % titulů je přitom použito v 80 % všech referenčních dotazů (tituly jsou neustále kontrolovány, probíhá i vyřazování). V roce 2009 přibudou dvě nové kolekce: Industrial Engineering a Transportation Engineering (třetí, prozatím utajovaná sbírka přibude ve třetím čtvrtletí 2009). Novým zdrojem bude Knovel Math s řadou originálních vlastností. Knovel před zaváděním nových funkcí a vlastností systému přijal politiku postupného a důkladného testování, nicméně plán zavádění nových rysů je podle slov přednášející "velmi agresivní" a uživatelé se mohou těšit na neustálé vylepšování. Na závěr prezentace B. Dixeeová zdůraznila, že Knovel připravil pomůcky a propagační materiály pro knihovny, kterým se snaží pomoci, aby uživatelé dokázali produkt využívat efektivněji.

(text konferenčního příspěvku)

(rch)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Novinky vydavatelství Knovel (Barbara Dixee). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2021-05-15]. urn:nbn:cz:ik-13136. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13136

automaticky generované reklamy
registration login password