Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hodnocení pracovišť AV ČR v roce 2011 – co se povedlo a co se nepovedlo (Petr Ráb)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Hodnocení pracovišť AV ČR v roce 2011 – co se povedlo a co se nepovedlo (Petr Ráb)

0 comments
Autoři: 

Profesor Petr Ráb ve svém příspěvku prezentoval projekt hodnocení pracovišť AV ČR v loňském roce. Hodnocení probíhalo na úrovni jednotlivých vědeckých pracovních odborných útvarů; v rámci evaluace se hodnotila pracoviště AV ČR dvou typů:

  • typ I (experimentální a přírodovědné obory)
  • typ II (společenské a humanitní obory)

Hodnotila se mj. kvalita vědecko-výzkumné činnosti, inovační potenciál pracoviště, postavení a význam pracoviště na národní úrovni apod. Při evaluaci se používala 5ti stupňová škála, která ale byla následně rozšířena na 10ti stupňovou pro možnost přesnějšího známkování. Výsledky hodnocení, které vznikly prací 9ti hodnotících komisí v každé vědní sekci, podléhaly ještě negociačnímu řízení. Výsledky byly pak tedy ještě korigovány.

Autor zhodnotil, co se při interních evaluacích povedlo a co se nepovedlo. Klady hodnocení v roce 2011 byly, že šlo již o 6. kolo hodnocení pracovišť AV ČR, že proběhl podrobnější rozbor metodik, a že došlo k hodnocení až na úroveň pracovních týmů. Nejvýznamnější přínos však podle profesora Rába spočívá tom, že se hodnotil také kontext vzniku výsledků a kontext jejich tvůrců.

Co se naopak nepovedlo? Stanovení hodnocených jednotek nebylo jednoduché. Problematické také bylo zřízení a stanovení kompetencí Řídící skupiny, sestavení hodnotících komisí, jejich zaměření a autorita. Pro odlišující se hodnotící standardy komisí nebylo možné srovnávat výsledky. Potíže dělalo také rozhodnutí, že zahraniční hodnotitelé se mohou vyjádřit jen k těm útvarům, kde rozumí dané problematice. V důsledku toho došlo k nerovnoměrnosti pokrytí posudků u jednotlivých pracovišť. Dalším problémem byl "scientometrický amatérismus". Do hodnocení se také promítly příliš krátké prezenční návštěvy komisařů na pracovištích. Často byl kritizován vstup do výsledků hodnocení orgány zadavatele. Dohadovací řízení bylo v úvodních dokumentech jen velmi obecně popsáno a proto později působilo těžkosti.

Rokem 2011 skončil institut výzkumných záměrů a od roku 2012 platí nový institucionální model financování. V Akademickém bulletinu AV ČR (4/2012) najdete článek "Zkušenosti z hodnocení ústavů AV ČR a jejich útvarů za období 2005-2009 a doporučení Vědecké rady pro příští hodnocení".

(kh)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Hodnocení pracovišť AV ČR v roce 2011 – co se povedlo a co se nepovedlo (Petr Ráb). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-13870. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13870

automaticky generované reklamy