Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

TEDx v NTK: Pretty Future

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

TEDx v NTK: Pretty Future

0 comments
Anglicky
English abstract: 
Vision, innovation, design were the key topics of the first TEDx event organized at the National Library of Technology in Prague. From design of toilets to design of cities, participants and the audiences were debating about creating better future for the human kind.
Autoři: 

Od akce TEDx neziskové organizace TED v prostorách Národní technické knihovny uteklo již sice pár měsíců, ale v době letního rozjímání a pomalých návratů našich korespondentů z prázdnin snad stále stojí za to zavzpomínat a hlavně poděkovat pražské knihovně, která se stala platným hráčem na poli kulturním i vzdělávacím, za organizaci takové události. A jak poznamenal Miloslav Nič, moderátor akce, je dobře, že je role knihoven v dnešní době jiná než před pár desítkami let. Tvoří obsah, přivádějí na jedno místo zájemce o diskusi a budoucnost světa.

A právě budoucnost byla tématem setkání TEDx v NTK s názvem "Pretty Future", které se konalo 26. února 2016 v Ballingově sále NTK . A to i budoucnost, nad kterou ne každý přemýšlí.

Zahájení konference TEDx v NTK Pavel Kolařík
Vlevo: Zahájení konference TEDx v NTK (neboli TEDxNárodníTechnickáKnihovna); vpravo: Pavel Kolařík hovoří o designu každodenní budoucnosti

Téma prvního příspěvku Pavla Kolaříka nejprve na tvářích posluchačů vzbudilo úsměvy, ale později se ukázalo, že design toalet je nesmírně vážná a komplexní záležitost. Nekupujete náhodou klozet nový? Je to produkt na dlouhou dobu! A i zde probíhá výzkum a vývoj: omezení spotřeby vody, zkušební tělíska, kterými se testuje efektivita splachování (americká a evropská tělíska se od sebe zásadně liší; zajímavostí je, že australská norma vyžaduje spláchnutí šesti listů z telefonního seznamu…), ale také nové designy jako výstup práce studentů VŠUP v Praze. A toaletní budoucnost? Co takhle například laboratorní sondy, které poskytnou našemu lékaři informace pro vyhodnocení zdravotním stavu pacienta?

Fundraisingem k bezpečnému routeru

Výkonný, ale především bezpečný router Turris Omnia stál za snahou, kterou představil Ondřej Filip ze sdružení CZ.nic. Cílem sdružení bylo získat pomocí internetového fundraisingu 100.000 dolarů, což byla částka, kterou bylo potřeba zajistit pro spuštění výroby přístroje. Princip fundraisingu je poměrně známý: investujete peníze do nového produktu, a po spuštění výroby produkt získáte za výhodnou cenu. Nový router především pro české zákazníky takto získal potřebnou částku za méně než 24 hodin.

Každý zná softwarové záplaty. Jsou nevyhnutelné, stejně jako fakt, že ke spotřebiteli cestují dlouho. V době, kdy doma rozbalíme nový router, je již zastaralý. A existují nejen chyby (jako třeba Rom-0), ale i záměrné zašifrování serveru, po kterém následuje požadavek na „výpalné“ – jako v srpnu 2014 v případě Synology NAS nebo v říjnu 2015, kdy došlo k zotročení pár set CCTV kamer. Mimochodem, má vaše chytrá televize kameru a mikrofon?

Ondřej Filip představuje router Turris Omnia Ondřej Filip
Vše, co je „smart“, má v sobě počítač, tvrdí Ondřej Filip. Ale každý software má své mouchy…

Ondřej Filip ale nepřišel do NTK prodávat routery. Spíše přišel prosadit myšlenku, aby lidé bezhlavě nekupovali „laciné krámy“. Připomenul, jak je důležitá otevřenost a zařízení podporující otevřené standardy a modulární hardware. Výrobci se podle něj často brání řešení ve stylu open source, ale komunitní řešení má svou hlavní výhodu: Komunita umí vše opravit. A jaká je podle něj budoucnost routerů? Je to zařízení, které je v provozu 24 hodin denně, proto by stálo za úvahu nějak ho zaměstnat. Může například zpracovávat filmový archiv, kontrolovat zavření dveří nebo teplotu vody v akváriu.

Hlavní problém není v technologiích, ale v lidech

„Musíme se zamyslet, jak vyrobit lepšího člověka,“ nadnesl Jan Buchal. Debugging existuje pro stroje, ale ne pro lidi. Jako nevidomý dobře ví, že nejde jen o bezpečnost, ale i základní hodnotu jakou je použitelnost. Kritizoval přístup, kdy je aplikace vyvinuta pro vidící a následně je zpřístupněna pro nevidomé uživatele. Je možné vyvinout uživatelské rozhraní pro každého uživatele jinak? Ano, jen se musí změnit celá architektura a musíme chtít vidět problémy druhých. Neboli Optimized User Interface.

Dále zmínil, že v posledních 10-15 letech se objevuje trend kombinovaných vad, který budou muset designéři uživatelských rozhraní také řešit, aby dosáhli úspěchu. A co vlastně takovým úspěchem je? Činnost, která pomáhá druhým a zároveň vás činí šťastným!

Jan Buchal Jan Buchal
Každé zařízení má kritický bod, který nefunguje tak, jak si designer představoval, připomněl Jan Buchal

Inovace ve městech

„Nejlepším způsobem, jak se něco naučit, je selhat,“ pokračoval dále patentový právník Adrian Bradley v proslovu o inovacích. Zmínil ohromný potenciál, který se nachází v kombinovaném kampusu v Dejvicích. Inovace měl na srdci i starosta třicetitisícového města, který do Prahy přijel představit Vizi pro Kolín. Vít Rakušan se stal starostou trochu nečekaně, stejně nečekaná mohou být některé jeho myšlenky pro lepší život. Představil rozvoj města založený na třech základních archetypech obyvatel, nastínil, jak docílit bezpečnějšího města a také odhalil plán zákazu hazardních her od příštího roku.

Učitel dějepisu a němčiny (dodnes učí, i když jen dvě hodiny týdně) také chystá spolupráci s izraelskými firmami pro vytvoření „Jeruzaléma na Labi“, nebo aplikaci Lepší místo pro elektronický sběr názorů obyvatel i na zdánlivě nedůležité aktivity, třeba osazování veřejného prostoru uměleckými díly. Starosta věří totiž, že rozvoj města je funkční seshora i zespoda a kvalita se promítá jak do velkých, tak do malých činů.

Vít Rakušan Vít Rakušan
Vít Rakušan představil "Vizi pro Kolín"

Závěrem

Pořádání nezávisle organizovaných lokálních akcí TED je vázáno pravidly domovské organizace. Na akci platí zákaz focení, přednášející musejí během vystoupení stát na koberečku a posluchači si kromě živých hostů vyposlechnou také přednášky ze záznamu z bohatého archivu přednášek TEDu. Cílem je iniciovat diskuzi o nejrůznějších tématech, sdílení a šíření podnětných myšlenek. A to se v Národní technické knihovně letos povedlo. A jak setkání v NTK vylepšit v budoucnu? Vzhledem k tomu, že vstupenky na akci byly vyprodány během jednoho dne bylo poněkud překvapivé, že Ballingův sál byl zaplněn jen z poloviny. Naštěstí si lepší vytíženost sálu na budoucí TEDx dokážeme snadno nadesignovat!

Moderátor Miloslav Nič a speakeři TEDu Vít Rakušan
Vlevo: Moderátor Miloslav Nič (s mikrofonem) s účastníky TEDu (zleva: Pavel Kolařík, Jan Buchal, Vít Rakušan a Pavel Kolařík); vpravo: plackovač v předsálí Ballingova sálu

Poznámka: Autorem fotografií je Národní technická knihovna. Více informací a další fotografie jsou k dispozici na adrese www.tedxnarodnitechnickaknihovna.cz
Hodnocení: 
Průměr: 2.7 (hlasů: 3)
FARKAS, Pavel. TEDx v NTK: Pretty Future. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 8 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-17827. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17827

automaticky generované reklamy