Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Výuka či samostatné studium? (Ludmila Tichá) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Role informačních pracovníků v procesu vzdělávání 4.806 x 0
Výuka informatiky, Internet a vytváření informačního zázemí školy v období informační společnosti 1999, ročník 3, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.086 x 0
Výuka práce s elektronickými informačními zdroji v e-learningovém kurzu (Jitka Feberová) 2008, ročník 12, číslo 5/2 E-zdroje v e-learningu a e-learning v e-zdrojích 5.590 x 1
Využitelnost paměťových institucí (Zinaida Manzhukh) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Quo vadis Ars informatica? 3.886 x 0
Využití Competitive Intelligence pro zvýšení konkurenceschopnosti obchodních clusterů (Zdeněk Molnár, Michael Has) 2007, ročník 11, číslo 1/2 Competitive Intelligence I. 6.547 x 1
Využití elektronických informačních zdrojů jako doplněk zdrojů klasických v hudební knihovně 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 6.035 x 0
Využití informací ve strategickém řízení a strategii firem (Lenka Mynářová) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Přínos informačního střediska ve firemním prostředí 6.376 x 1
Využití Internetu a informačních databází v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí 2000, ročník 4, číslo 4 Knihovny v Síti 5.673 x 0
Využití kreativity v profesním i osobním životě 1999, ročník 3, číslo 3 Recenze 12.588 x 0
Využití MeSH při vyhledávání v Medline na webu 2002, ročník 6, číslo 7 Medicína a informace 8.219 x 2
Využití nových médií v nakupování naznačuje cestu z ekonomické krize 2011, ročník 15, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 4.298 x 0
Využití služby ESDU pro vzdělávání šetří čas vyučujících a řeší výběr zdrojů (John Hammar) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Přírodní vědy a technika - kolébka elektronických zdrojů 3.843 x 1
Využití sociálních médií k propagaci knihovních služeb (Karen Blakeman) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Marketingové nástroje v rukách knihoven na podporu elektronických informačních zdrojů 4.276 x 0
Využití sociálních médií v oblasti competitive intelligence (Marydee Ojala) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Řízení informací a možnosti využití EIZ ve firmách 3.436 x 0
Využití taxonomií při vyhledávání znalostí v tematických portálech (Marcin Roszkowski) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Efektivita informačních zdrojů a služeb 4.037 x 0
Využitie bibliometrických metód v praxi akademickej knižnice 2005, ročník 9, číslo 5 Informační věda 7.550 x 0
Využívají se elektronických knihy v humanitních oborech? (Krzysztof Murawski) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Elektronické knihy v akademickém prostředí 4.276 x 0
Využívání elektronických inf. zdrojů ve výuce na slovenských univerzitách z pohledu studentů i knihovníků (Daniela Gondová) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Efektivita informačních zdrojů a služeb 3.809 x 0
Využívání elektronických informačních zdrojů v oblasti přírodních věd z projektu 1N04186 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 9.810 x 0
Využívání Internetu v Městské knihovně Velké Meziříčí 1998, ročník 2, číslo 10 Knihovny v Síti 5.092 x 0

Stránky