Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vytetovaný QR kód, Wiki-vizualizace či sledování zákonů - Multimediální projekty SNM v roce 2012

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Vytetovaný QR kód, Wiki-vizualizace či sledování zákonů - Multimediální projekty SNM v roce 2012

0 comments
Autoři: 

Jak se již stává tradicí, i letos se na konci letního semestru v pondělí 21. května sešli studenti, absolventi a přátelé oboru Studia nových médií Filozofické fakulty UK v pražském Hubu u příležitosti prezentace multimediálních projektů SNM. O prezentaci projektů z roku 2011 Ikaros referovali loni, přičemž podrobněji byl popsán především projekt geoKarlovka, který v rámci Univerzity Karlovy využívá pro lepší orientaci možnosti geo-lokačních služeb.

Prezentace výstupů multimediálních projektů se zúčastnilo zhruba šedesát studentů a příznivců oboru Studia nových médií

Prezentace výstupů multimediálních projektů se zúčastnilo zhruba šedesát studentů a příznivců oboru Studia nových médií

Cílem těchto projektů je jednak realizovat něco, co je užitečné a současně se dotýká nových médií. Zároveň si mají studenti tohoto předmětu vyzkoušet projektové řízení a práci v týmu pod vedením zkušených stakeholderů, jak na začátku této akce upozornil vedoucí oboru SNM Josef Šlerka. Nyní přinášíme stručný popis jednotlivých projektů.

První projekt, který představil Jan Böhm spolu s Martinou Čulíkovou, si klade za cíl připravit aplikaci, která bude jednoduchým způsobem sledovat tok zákonů v jednotlivých krocích legislativního procesu. Sledujzakony.cz ulehčí orientaci v přijímaných zákonech a zjednoduší zasahování pro občany, novináře, aktivisty nebo pro odbornou veřejnost. Výsledkem projektu jsou zatím wireframy a projektová specifikace webu, který nabídne vyhledávání, vizualizaci dat, přehled jednotlivých fází zákona, jeho historii anebo sledování s notifikacemi na e-mail.

Projekt Sledujzakony.cz

Studenti věnovali úsilí i oslovení lidí, kteří by mohli uvést jejich projekty v život. Projekt Sledujzakony.cz byl proto představen i vicepremiérce a předsedkyni Legislativní rady vlády Karolíně Peak (Zdroj: Prezentace projektu Sledujzakony.cz)

Jan Páv a Jenda Perla prezentovali záměr obohatit cestovní agenturu Corrupt Tour, která vozí své klienty po místech, jež jsou v Čechách spojeny s korupcí, o geo-lokační online vrstvu. Výsledkem tak v budoucnu bude mash-up mapy s vizualizací jednotlivých výjezdních tras, foursquare brand stránka, foursquare listy a přes twitter hashtag získané zmínky a, jak autoři projektu proklamují, historky z cest.

Třetí představený projekt, který se na rozdíl od dvou předchozích nachází již v konečné fázi, nese název Wikiskop a zabývá se vizualizací informací o České republice tak, jak ji vnímají cizojazyčné mutace internetové encyklopedie Wikipedie. Jiří Suchomel a Martin Obert prezentovali hlavní výstup, jímž je mapa, na které si každý může podle okresů vyfiltrovat množství hesel Wikipedie, které jsou spojeny s nějakým místem – mají tedy geo-lokační parametr.

Jiří Suchomel představuje Wikishop

Jiří Suchomel představuje Wikishop. V rámci porovnání jednotlivých jazykových mutací lze zjistit, že Italové se zajímají především o Středočeský, Jihočeský, Karlovarský a pražský kraj, zatímco Poláky poutá hlavně severní Morava, Slezsko a Praha.

Německé stránky Wikipedie se pak zaměřují obzvláště na Sudety, Prahu a žďárský okres a když porovnáme, která místa jsou téměř ve všech mutacích (záložka hvězdy), zjistíme, že se tato místa nacházejí v okresech Praha, Břeclav, Jeseník a Karlovy Vary.  Sami si na Wikiskopu zkuste vyfiltrovat vlastní mapu.

Poslední projekt, který představily slečny Máša Dudziaková, Eva Gurná a Veronika Spišáková sdružené do uskupení QRBodies, propojuje technologii a tělo. Projekt QRbodies Open Tattoo spadá do oblasti body hacktivismu, který razí francouzský umělec Lukas Zpira, když se snaží překračovat hranice lidského těla za pomoci nových technologií. Zvolenou technologií v případě projektu Open Tattoo jsou QR kódy, dvoudimenziální černobílé grafiky, které mohou nést digitální informaci. O tento kód bylo „rozšířeno“ tělo člověka, který si říká herrICH, když mu byl na biceps ve spolupráci s pražským tetovacím studiem Hell.cz vytetován QR kód o velikosti 6 cm.

HerrICH odhaluje svůj QR kód

HerrICH odhaluje svůj QR kód. Prostřednictvím stránky www.opentattoo.cz může kdokoliv měnit obsah zakódovaný v herrICHově tetování, a tak v jistém smyslu zasahovat do jeho těla.

Jak říká autorka nápadu Máša Dudziaková, lidé tak mají poprvé možnost zcela volně vstupovat a zasahovat do augmentovaného těla. Jde v podstatě o extenzi těla do kyberprostoru, kde funguje jako volně modifikovatelná entita. Přestože se v minulosti objevilo již několik vytetovaných QR kódů, žádný z nich nedisponuje takto extrémní mírou otevřenosti, kdy je možné obsah tetování a tedy i tělo, které tetování nese, naprosto libovolně měnit.

Přestože bylo letos představeno méně projektů než v minulém roce, setkali jsme se v neformálním a uvolněném prostředí se samými zajímavými aplikacemi a realizacemi, které mohou být v případě projektů Sledujzakony.cz nebo Wikiskop.cz užitečné pro širší veřejnost a v případě Open Tattoo inspirativní. Nezbývá než se těšit na další ročník prezentace multimediálních projektů, která se snad již v duchu založené tradice uskuteční v květnu roku 2013.

Poznámka: Autorkou fotografií je Simona Beránková.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JINDRA, Martin. Vytetovaný QR kód, Wiki-vizualizace či sledování zákonů - Multimediální projekty SNM v roce 2012. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 6 [cit. 2023-02-06]. urn:nbn:cz:ik-13923. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13923

automaticky generované reklamy
registration login password