Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Využití Competitive Intelligence pro zvýšení konkurenceschopnosti obchodních clusterů (Zdeněk Molnár, Michael Has)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Využití Competitive Intelligence pro zvýšení konkurenceschopnosti obchodních clusterů (Zdeněk Molnár, Michael Has)

0 comments
Anglicky
English title: 
Using Competitive Intelligence for enhancing Business cluster competitiveness
English abstract: 
<p> </p>
Autoři: 
Michael Has (Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulta strojní, ČVUT) se ve svém příspěvku zabýval zejména tématy obchodních clusterů a problematikou Competitive Intelligence. Competitive Intelligence (neboli zkráceně CI) je jednoduše řečeno metoda získávání informací o konkurenci (včetně předvídání jejich dalších kroků). Obchodní cluster je v podstatě skupina společností, které se snaží spolupracovat. Tím mohou dosáhnout jisté specializace a být tak mnohem efektivnější. Základním nedostatkem českého obchodního prostředí je určitá izolace znalostních a informačních firem a institucí. Tuto situaci by měl pomoci řešit právě projekt, o kterém M. Has ve své prezentaci hovořil. Současná situace je taková, že na jedné straně je množství společností a na straně druhé je množství informačních zdrojů. Každá společnost tak využívá několik zdrojů a situace je nepřehledná. Cílem, ke kterému zmiňovaný projekt směřuje, je vytvoření jednoho obchodního informačního portálu, který bude sloužit jako jednotná brána ke všem informačním zdrojům. (JR)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Využití Competitive Intelligence pro zvýšení konkurenceschopnosti obchodních clusterů (Zdeněk Molnár, Michael Has). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 1/2 [cit. 2021-09-23]. urn:nbn:cz:ik-12341. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12341

automaticky generované reklamy