Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Výstava ve znamení 120 let s Městskou knihovnou v Praze

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Výstava ve znamení 120 let s Městskou knihovnou v Praze

1 comments
Autoři: 

V době, kdy si čtenáři již zvykli na nový grafický symbol Městské knihovny v Praze, jehož motivem je stodvacetiletá plavba na vlnách informací, se otevírá jedinečná výstava oslavující tuto paměťovou instituci. Za dobu své existence se jí podařilo shromáždit mnoho artefaktů, které ji vlastně řadí až do společnosti muzeí.

Výstavou ukazujeme, že jsme si vědomi své minulosti, ale také že máme nakročeno do budoucnosti,“ potvrzuje ředitel knihovny Tomáš Řehák ve své zahajovací řeči. V ní se na současnost dívá z pohledu příštího století.

Ředitel Městské knihovny Tomáš Řehák

Úvodní slovo ředitele Městské knihovny Tomáše Řeháka

S takovým odstupem bude podle něj ještě lépe vidět, že kniha je základem poznání. Knihovna pak bezpečným přístavem, navigátorem v moři informací a asistentem ve vzdělávání. „Jediná výhoda v informační společnosti, na které Evropa může stavět konkurenceschopnost, je kreativita,“ zdůrazňuje. A vypichuje knihovny jako instituce, které jsou buňkami takového kreativního potenciálu.

Netroufnu si odhadovat, jak bude svět vypadat za sto padesát let,“ pokračoval Tomáš Řehák, „Netroufnu si říci, že budou jezdit auta. Ale troufnu si říci, že k nám budou lidé nadále chodit. Budeme mít ještě více čtenářů a ti budou fyzicky chodit chodit do knihoven, do kulturních center společnosti.

Primátor Bohuslav Svoboda

Primátor Prahy Bohuslav Svoboda během zahájení výstavy z rukou ředitele knihovny převzal zvláštní výtisk knihy dokumentující historii této městem zřizované instituce. Na Řehákovu vyzývavou poznámku o zvyšování rozpočtu knihovny však odpověď nenašel.

Expozice by měla návštěvníky provést historií tištěného slova i historií sbírky vzácných tisků v Městské knihovně v Praze,“ říká kurátorka výstavy Michaela Losíková. A knihovna na výstavu, která kupodivu trvá jen něco málo přes měsíc, poskytla svůj exemplář nejvzácnější: signaturou H 417 opatřenou Bibli pražskou z roku 1488. Ta zároveň představuje příklad jedné kapitoly výstavy, a sice restaurování tisků poškozených během povodně v roce 2002.

Vzácný exemplář Bible pražské

Vzácný exemplář Bible pražské byl v srpnu 2002 poškozen povodní. Nejstarší prvotisk, kterým Městská knihovna v Praze disponuje, byl v následujícím roce zrestaurován a poté digitalizován.

Tvůrci výstavy umístěné pár kroků od Václavského náměstí, se nicméně snažili upoutat pozornost návštěvníků i interaktivnějšími exponáty: Kromě unikátů z fondů divadelních, hudebních či výtvarných poskytuje knihovna také čtenářský koutek, výroční razítko či elektronické čtečky knih. Nechybí ani dobové fotografie, archivní film či malá soutěž.

Razítko se symbolem výročí knihovny Historický lis a plakáty se symbolem výročí knihovny

Letošní symbol knihovny nelze na výstavě minout. Vlevo razítko, vpravo historický lis.

Expozice je otevřena do 19. listopadu 2011 (od úterý do soboty v době od 11:00 od 18:30) a probíhá v Galerie Smečky na adrese Ve Smečkách 24, Praha 1.

Plakát k výročí Městské knihovny

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
FARKAS, Pavel. Výstava ve znamení 120 let s Městskou knihovnou v Praze. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 10 [cit. 2023-02-05]. urn:nbn:cz:ik-13766. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13766

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

I když na výstavě lze zhlédnout restaurované tisky, není expozice historických a vzácných tisků o restaurování. Expozice Oddělení vzácných tisků má samostatný název "Jedna kniha druhou otvírá 1891-2011"a prezentuje vzácné a historické tisky od 14. stol. (zmenšená faksimile Bible Václava IV., navíc v únoru uplynulo 650 let od narození Václava IV.) až do současnosti. 21. století prezentuje např. bibliofilské vydání básně Máj v limitovaném nákladu 200 kusů, ilustrované Kristianem Kodetem (vystavený tisk doprovází dva orig. grafické listy zapůjčené Galerií Kristiana Kodeta), navíc si připomínáme 175 let od 1. vyd. básně, kterou vydal Mácha svým nákladem v roce 1836 . Významnou část této malé výstavy tvoří též unikátní tisky Josefa Váchala a ukázky výjimečných vydání většinou typograficky upravených představiteli meziválečné avantgardy (Toyen, Teige, Šíma, Milén). Zajímavá jsou i vzácná díla (většinou první nebo unikátně typograficky upravená či ilustrovaná vydání) Vladislava Vančury, Josefa Hory a Josefa Šímy s podtitulem "Narodili se jako knihovna".
Renesanční literaturu zastupuje především Jiří Melantrich z Aventýna, kterého jsme připomněli z důvodů, že se jedná nejen o významného českého renesančního tiskaře, ale navíc uplynulo 500 let od jeho narození.
Průvodce výstavou je pak zmíněn Noe (první vitrína dřevěná plastika od Miloše Hermana "Archa Noemova"), který stavěl archu 120 let a je tedy synonymem 120. výročí MKP.
Výstavu doprovází též dvě videa. Příběh Pražské bible, kde lze zhlédnout detailní ukázky výzdoby, vazby, rkp. vpisků ad , zmíněna je i povodeň, záchrana, restaurování a předání Bible v Zrcadlové kapli. Druhé video je zaměřeno na Melantrichův Nový zákon (1570). První část se věnuje unikátním dřevořezům ze Zjevení svatého Jana, druhá část je o restaurování tohoto tisku, který neprošel povodní, ale byl natolik poškozený, že ho nebylo možno v původním stavu vystavit. Perlou výstavy jsou pak barokní tisky s ukázkami mědirytinových příloh např. Birckhartova Panna Maria Bezdězská nebo skvostná Hollarova veduta Prahy z knihy Topogrphia... z roku 1649). atd. atd. Za výjimečnou lze označit i zápůjčku obrazu ze soukromé sbírky od Josefa Šímy "Mlno" (poprve vystaveno!). Obraz doprovází vitrínu věnovanou Josefu Šímovi. Společně s Váchalovým "Štěstím náhody" jde o ojedinělý zážitek pro znalce umění i vyznavače výjimečné krásy.
Pavla Puršová