Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Loňský BookFan uspěl. Nyní se hledá další úspěšný projekt... 2012, ročník 16, číslo 5 Rozhovor 9.374 x 0
Mezinárodní konference Global 2000 z pohledu českých knihovnic 2001, ročník 5, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.081 x 0
TDKIV jako jedinečný zdroj aktuální oborové terminologie (Josef Schwarz) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů II. 7.711 x 0
Zaběhl se Tygr (pardon, leopard). Zn.: Nadio, vrať se! 2001, ročník 5, číslo 13 Celostátní pátrání 4.588 x 0
S Ikarem za šedou literaturou 1999, ročník 3, číslo 3 Editorial 5.150 x 0
Safer Internet Conference 2008 2009, ročník 13, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 7.349 x 0
Seminář "Zhodnocení situace v dostupnosti elektronických informačních zdrojů na základě výsledků programu 1N" 2004, ročník 8, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.769 x 0
Konkurenční zpravodajství anebo nelegální špionáž? 2010, ročník 14, číslo 1 Ekonomika v informační společnosti 12.481 x 0
Zápisky z Lipska 2013 (o R. Wagnerovi, nebezpečných i ohmataných knihách a archaických strojích) 2013, ročník 17, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 3.236 x 0
Rámcové i nerámcové programy aneb Jak se dělá věda a výzkum na evropské úrovni 2002, ročník 6, číslo 6 Evropská unie a informační společnost 5.752 x 0
Oxford Dictionary of National Biography (Machteld de Waard) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Online služby pro 21. století 5.180 x 0
Problematika elektronických periodik na Internetu 1998, ročník 2, číslo 6 Elektronické publikování 6.703 x 0
Správa věcí veřejných ve 3. tisíciletí 2006, ročník 10, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.299 x 0
Tisíc dnů pro Evropu v Českém Krumlově 2000, ročník 4, číslo 5 Knihovny v Síti 4.849 x 0
O čtení a poslouchání 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.175 x 0
Některé problémy transformace firemního informačního střediska na středisko znalostní (Jan Vymětal) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Management informací a znalostí ve firmě 5.386 x 0
Meze bezmezných informací 2002, ročník 6, číslo 4 Knihovny v Síti 11.305 x 0
Veletrh dětské knihy v Liberci 2005, ročník 9, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 6.764 x 0
Zpráva ze semináře Průvodce databází Emerald a publikováním ve světových odborných časopisech 2011, ročník 15, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.006 x 0
Terminal Bar nabízí víc než posezení nad sklenkou nebo surfování 1998, ročník 2, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 5.443 x 0

Stránky

registration login password