Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do knihovny Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Exkurze do knihovny Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy

0 comments

Dne 25. 3. 2015 navštívila naše pražská pobočka SKIPu knihovnu Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy, která sídlí na Žižkově náměstí 1 na Praze 3. Samotná škola byla založena v roce 1921 nejprve jako Státní odborná škola pro zpracování dřeva v Chrudimi. Později se přestěhovala do Prahy na Žižkov. Zde sídlila v několika domech, než se v letech 1926-27 dostavěla současná budova, ve které již přes devadesát let úspěšně působí. Jejím architektem byl František Vahala. Prvním ředitelem školy byl pan arch. Buben, který spolupracoval i s architektem Františkem Gočárem. Založení školy i postavení nové budovy bylo součástí snah tehdejší vlády (ve dvacátých letech 20. století) pozvednout naše umělecká řemesla na evropskou úroveň. Škola několikrát změnila název, ale její zaměření se nikdy nezměnilo. Vždy se zabývala tvorbou interiéru a užitného umění.

Podoba školní knihovny dává tušit výběrové kvalitě prostředí i zaměření instituce
Podoba školní knihovny dává tušit výběrové kvalitě prostředí i zaměření instituce

V současné době mohou studenti studovat těchto osm oborů: Design nábytku a interiéru, Tvorba nábytku a interiéru, Propagační grafika, Scénografie, Tvorba pro děti, Umělecké řezbářství, Užitá malba a Výstavní a prostorový design. Školu navštěvuje přes 350 studentů. Působí zde více než padesát praktických a technických pedagogů. Většinou to jsou výtvarníci a techničtí odborníci. Bohužel i zde se začíná projevovat trend nedostatku žáků, především v oboru uměleckého řezbářství. Souvisí to s obtížným uplatněním studentů v praxi. Součástí školy je od roku 1996 i Vyšší odborná uměleckoprůmyslová škola, v rámci které lze studovat tyto obory: Design herních předmětů, Interiérová tvorba, Malba a přidružené techniky a Řezbářství a restaurování dřeva.

Spojení kvalitního řemesla a umění, je základní koncepcí i programem školy. Bez jednoho by nebylo druhé. Škola má velmi kvalitně vybavené ateliéry i dílny, a také řadu specializovaných učeben a pracovišť. Studenti mohou dokonce po vyučování relaxovat v bazénu, je zde bowlingová dráha, hřiště. Škola pořádá pravidelně studijní zájezdy do zahraničí a stáže. Díky programu ERASMUS byli například ve Finsku nebo ve Velké Británii. Zapojuje se i do řady mezinárodních projektů se studentskými výměnnými pobyty.

Naší průvodkyní po knihovně a škole byla paní knihovnice Věra Štojdlová, která se nás s milým úsměvem ujala a provedla nás nejen pozoruhodně řešenou knihovnou ve stylu „art deco“, ale i dalšími prostorami v tomto stylu – ředitelnou a sborovnou. Všechny tyto interiéry jsou památkově chráněné. Ředitelna i sborovna jsou vybaveny nábytkem, jehož autorem je architekt František Novák, žák Jan Kotěry. Obrazy jsou dílem Františka Trhy. Interiér ředitelny byl vysoce oceněn na Světové výstavě dekorativních umění v Paříži v roce 1925.

Ateliér řezbářství Ředitelna
Ateliér řezbářství a ředitelna. Ředitelnu prý chtěl přímo na výstavě koupit baron Philippe de Rothschild. Ale naštěstí neuspěl.

Interiér knihovny zhotovili studenti školy před více než 90 lety vedeni prof. Františkem Novákem. Sochy vytvořil František Kment a Damian Pešan také společně se studenty. Spolupracovali i se světoznámým slovinským architektem Josipem Plečnikem. Například sochu Krista v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad vytvořili studenti ŠUPŠ. Paní knihovnice se také zmínila o tom, že v obdobném stylu byla zařízena, dnes už bohužel zrušená, kavárna „Barberína“ na Praze 1. Vnitřním traktem budovy prostupují barevná vitrážová okna od Františka Kysely, která tvořila vnitřek Československého státního pavilonu na výše jmenované výstavě a představují jednotlivá řemesla, která se ve škole vyučovala.

Knihovna slouží především studentům a vyučujícím školy, není veřejně přístupná. Půjčuje se pouze prezenčně. Ve fondu má asi 4700 svazků převážně odborné literatury. Základem knihovny byly knihy ze zrušené školy v Kašperských horách a různé dary, které pocházely například až z Vídně. Ač je rozpočet knihovny na nákup nových knih velmi skromný, snaží se průběžně rozšiřovat knižní fond o nové publikace, zejména z oblasti užitého umění, designu a historie výtvarné kultury. Přírůstky tvoří ale z velké části dary. Knihovna odebírá také některá odborná periodika, tuzemská i zahraniční. Jsou to například Truhlářské listy, Neue Bauten, sborník umění grafického Hollar, Kulturní revue, Mobel design aj.

Vzácné svazky Ukázka signatur
Součástí fondu je také řada vzácných, starých svazků, především předlohová díla pro řezbáře. Signatura je vytvářená podle oborů – např. H=hračka

V knihovně není bohužel počítač s internetem pro uživatele. Knihovna má k dispozici software, který umožňuje základní katalogizaci a inventarizaci fondu, k dispozici však není online katalog fondu, ve kterém by mohli uživatelé samostatně vyhledávat. Studenti mohou využít kopírku.

Paní knihovnice se snaží propagovat knihovnu a školu i navenek. Sleduje také náš i světový odborný tisk a literaturu a poskytuje přehledy kulturních akcí, výstav a seminářů zajímavých pro studenty a pedagogy školy. Dokumentuje všechny důležité momenty ze života školy. Zabývá se také medializací práce školy a stykem s veřejností – především informuje o výstavní činnosti v galerii školy i mimo ni. Probíhají zde pravidelné schůze pedagogické rady a výtvarné katedry, v případě potřeby i výuka Dějin výtvarné kultury. Pravidelně se objevují informace o akcích, které se uskuteční v prostorách školy, v Pražském kulturním zpravodaji, v Radničních listech Prahy 3. aj. Spolupracuje i s novým kulturním centrem na Náměstí Jiřího z Poděbrad. Knihovna spolupracuje i s galeriemi. Na YouTube je možné si prohlédnout informační videa o současných možnostech studia.

Škola má ovšem i svou vlastní galerii, kde mohou vystavovat známí umělci a hosté, stejně jako vyučující školy a žáci, svá díla. A  obnovila se i tradice hojně navštěvovaných koncertů na schodech.

Po prohlídce knihovny, ředitelny a sborovny jsme se mohli seznámit s ukázkami prací současných studentů školy. Navštívili jsme některé ateliéry školy, například řezbářský a také galerii školy. Návštěva knihovny všechny zaujala a určitě se mnozí vypraví na nejbližší akci. Na výběr je řada možností, ať už to budou Dny otevřených dveří, výstavy klauzurních a maturitních prací, koncerty nebo kurz Design interiéru bytu, ve kterém mají účastníci možnost si během deseti dvouhodinových lekcí navrhnout zařízení vlastního bytu.

Poznámka: Autorkou fotografií je Vladana Pillerová.
Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
HRONOVSKÁ, Ingrid. Exkurze do knihovny Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy. Ikaros [online]. 2015, ročník 19, číslo 4 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-17477. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17477

automaticky generované reklamy