Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ikaros přichází se společenskou rubrikou

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Ikaros přichází se společenskou rubrikou

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 
Nastávají nám krátké dny a dlouhé zimní večery, které Vám přichází zpříjemnit další číslo Ikara.

Přinášíme vám v něm například článek na téma vztah knihoven a sdělovacích prostředků, v rámci něhož za vámi přicházíme s anketní otázkou. Pro ty knihovny, které v současnosti pomýšlejí na zřízení vlastních webových stránek, je jako šitý na míru příspěvek zabývající se způsoby zveřejnění/umístění připravené webové prezentace (tzv. web hosting). Dále se můžete v listopadovém čísle seznámit s diplomovými pracemi, které byly obhájeny na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v říjnu t. r.

V tomto čísle je pro vás také přichystána nová rubrika, kterou jsme nazvali Z knihovnických salónů. Jelikož jsme si jisti (a bouřlivé ohlasy na každoroční silvestrovské číslo Ikara či happening v rámci Týdne knihoven nás v tom utvrzují), že i knihovníci se rádi baví, budeme vám v této rubrice příležitostně přinášet zprávy v poněkud lehčím duchu. Tentokrát jsou zde připraveny fotografie z jedné nedávné knihovnické svatby.

Nutno říci, že tato nová rubrika je první drobnou vlaštovkou přinášející nadcházející větší i menší změny časopisu Ikaros. Již příští měsíc se můžete těšit na změnu z těch větších, na kterou se těšíme i my sami. Ale nechte se překvapit.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Ikaros přichází se společenskou rubrikou. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 9 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-10639. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10639

automaticky generované reklamy