Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vize sémantických procesů - aktuální trendy (Nerute Kligiene)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Vize sémantických procesů - aktuální trendy (Nerute Kligiene)

0 comments
Autoři: 

Podle Nerute Kligiene (Ústav matematiky a informatiky, Vilnius) je jedním z posledních trendů přesun od snahy najít relevantní dokumenty (resp. obsah) ke hledání vztahů. Dnešní World Wide Web ovšem těmto nárokům nedostačuje, proto se pozornost zaměřuje na web sémantický, který poskytuje společný rámec pro sdílení dat a jejich další použití. V závěru svého vystoupení se přednášející detailněji zabývala výhodami, které vědcům přinášejí archivy e-printů (mj. zvyšují jejich viditelnost ve vědecké komunitě a urychlují šíření informací). Mezi role informačních profesionálů by proto mělo kromě vytváření a správy sbírek patřit také například přesvědčování uživatelů (zejména z vědecké komunity) k elektronickému publikování, případně i k vytváření metadat.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Vize sémantických procesů - aktuální trendy (Nerute Kligiene). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-11565. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11565

automaticky generované reklamy