Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Elektronické informační zdroje v oblasti české lingvistiky dostupné na WWW 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 43.038 x 10
Seznamte se: rychlé čtení 2011, ročník 15, číslo 5 Informační gramotnost 89.000 x 10
Půjčovat knihy (skoro) zdarma, nebo za peníze? 2010, ročník 14, číslo 4 Ekonomika v informační společnosti 20.051 x 10
Internetová jazyková příručka 2008, ročník 12, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 23.561 x 11
Jiří Mahen 2005, ročník 9, číslo 12 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 23.105 x 11
Knihovníci sobě (?) 2000, ročník 4, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 5.726 x 11
Jak psát závěrečné a kvalifikační práce 2008, ročník 12, číslo 12 Recenze 11.476 x 11
Nature Publishing Group is building upon a strong foundation 2006, ročník 10, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 9.038 x 11
Šifrování a šifrovací systémy 1997, ročník 1, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 18.450 x 11
Impakt faktor – Dobrý sluha, ale špatný pán 2006, ročník 10, číslo 4 Informační věda 45.608 x 11
Vzácné staré mince a jejich hodnota 2015, ročník 19, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 28.406 x 11
Připravuje se nová koncepce rozvoje knihoven v České republice 2010, ročník 14, číslo 5 Informační politika 12.638 x 11
Patentové rodiny 2006, ročník 10, číslo 4 Právo v informační společnosti 13.051 x 11
Langweilův model Prahy a jeho digitalizace 2007, ročník 11, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 31.612 x 11
Studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví: Vlastní názory a vyhlídky do budoucna 2001, ročník 5, číslo 5 Odborné vzdělávání 22.691 x 11
Bezpečnost dat v informačních systémech 2011, ročník 15, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 29.071 x 11
Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé 2006, ročník 10, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 14.795 x 12
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2006 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 15.405 x 12
Srdcia slovenských knihovníčiek a KIS3G 2004, ročník 8, číslo 1 Informační politika 11.777 x 12
Je elektronická kniha (eBook) dalším stupněm v evoluci publikování dokumentů? 2001, ročník 5, číslo 10 Elektronické publikování 20.616 x 13

Stránky