Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Marketing online služeb: vzdálený uživatel je nejbližším klientem (Antonia Arahova)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Marketing online služeb: vzdálený uživatel je nejbližším klientem (Antonia Arahova)

0 comments
Anglicky
English title: 
Marketing online services in libraries: The distant patron the nearest customer
Autoři: 
Marketingové nástroje nejsou určeny pouze pro komerční firmy, lze je využít - samozřejmě vhodným způsobem s ohledem na jiné prostředí - v knihovnách, resp. při pro propagaci informačních služeb. Východiskem je jednak skutečnost, že internet, resp. informace volně přístupné na internetu je třeba považovat za konkurenci pro knihovny, jednak důraz na efektivní vynakládání omezeného množství peněz. Teoretické předpoklady byly aplikovány v projektu elektronických referenčních služeb v rámci národní sítě knihoven, muzeí a archivů. Velká pozornost je věnována vzdálenému přístupu do databází. Zapojené instituce poskytují nepřetržitou podporu např. prostřednictvím chatovacích programů a e-mailu. Průběžně je sledována úspěšnost této služby (kritériem je hodnocení poskytnutých odpovědí ze strany tazatelů) - spodní hranice je 80 procent. (fv)
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Marketing online služeb: vzdálený uživatel je nejbližším klientem (Antonia Arahova). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 1/2 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-12343. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12343

automaticky generované reklamy