Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Zpráva ze semináře Jak se neztratit v předcích 2015, ročník 19, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.086 x 6
New Media Symposium 2006, ročník 10, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 11.237 x 6
Fotogrametria ako nástroj digitalizácie malých objektov 2019, ročník 23, číslo 4 Výzkumná činnost 3.670 x 6
Soustružníci lidských duší : lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století 2009, ročník 13, číslo 11 Recenze 7.758 x 6
Smernica IFLA pre služby verejných knižníc – slovenské vydanie 2012, ročník 16, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 3.955 x 6
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2008 2008, ročník 12, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 12.221 x 6
Aprílový výběr 2013 2013, ročník 17, číslo 4 Informační přesahy 5.926 x 6
Elektronické informační zdroje v oblasti české lingvistiky dostupné na WWW 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 43.023 x 6
Zdroje a prameny : historické knihovnictví v informačním věku 2001, ročník 5, číslo 1 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 10.600 x 6
Bakalářské, diplomové a disertační práce v elektronické podobě na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 28.065 x 6
Vizualizace historie změn textu 2010, ročník 14, číslo 6 Informační věda 30.288 x 6
Dni vedeckých knižníc 2009 2009, ročník 13, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 9.247 x 6
Souborné katalogy v Česku a na Slovensku 2005, ročník 9, číslo 1 Zahraniční souborné katalogy 16.798 x 6
Knihovnická dílna 2008 2008, ročník 12, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.811 x 6
Časopis Grand Biblio – pomocník, nebo práce navíc? 2007, ročník 11, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 12.040 x 6
Elektronické informační zdroje I. - Knihovnictví a informační věda 1998, ročník 2, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 7.168 x 6
Archiv celosvětového webu zpřístupněn 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 23.500 x 6
Portál LivRe! 2006, ročník 10, číslo 9 Elektronické publikování 6.694 x 6
Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 25.386 x 6
Zpráva ze semináře Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2008 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 7.913 x 6

Stránky