Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aké šance má firemné informačné stredisko v súčasnosti? (Anna Diačiková)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Aké šance má firemné informačné stredisko v súčasnosti? (Anna Diačiková)

0 comments
Autoři: 

Podle Anny Diačikové (Chemosvit, Slovensko) nyní prožíváme přechod od průmyslové k informační společnosti. Každá firma by měla mít vypracovanou svou informační strategii, která by měla zahrnovat specifikaci klíčových informací, řízení informačního procesu, kompetencí při budování IS (měl by být například vyjasněn vztah mezi IT specialisty a informačními profesionály), zdrojů vyčleněné na realizaci informační strategie, programu rozvoje informační strategie.

Vrcholové vedení by mělo být s informační strategií seznámeno a mělo by ji podporovat. Důležitá je také aktivní účast kolegů. Informační strategie by měla být důsledně dodržována.

Cena informace nespočívá v ceně, za kterou byla koupena, ale v tom, jak byla použita. Ve firmách jsou zatím rezervy ve využívání informací v kontextu.

Informační středisko Chemosvitu je součástí úseku strategického rozvoje. Mezi speciální služby poskytované tímto střediskem patří reporting kritických údajů a monitoring pro top management. Středisko také například zpracovává analýza existujících a potenciálních zákazníků, připravuje informační materiály a poskytuje podporu výběru strategických investorů.

Přednášející také zdůraznila, že „chceme-li, aby všechno zůstalo tak, jak je, musí se všechno změnit“ (T. Di Lampedus).

V diskusi zazněl názor, že toto informační středisko představuje již přechod od střediska informačního na středisko znalostní.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Aké šance má firemné informačné stredisko v súčasnosti? (Anna Diačiková). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2023-03-25]. urn:nbn:cz:ik-11586. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11586

automaticky generované reklamy