Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seznam diplomových prací obhájených dne 15. 5. 1998 na ÚISK FF UK

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Seznam diplomových prací obhájených dne 15. 5. 1998 na ÚISK FF UK

0 comments
Autoři: 

Vědecko-informační zameření

KUBROVÁ, Barbora. Informační systémy nakladatelů v prostředí WWW.
Ved. Dr. Eva Bratková. Oponent Dr. Josef Vondra.

ČERNÁ, Marcela. Webovské informační systémy v oboru sociologie. Ved. Dr. Eva Bratková. Oponent Dr. Jiří Šubrt, CSc.

BAKOVÁ, Adéla. Spolupráce EU s asociovanými zeměmi v oblasti informační politiky.
Ved. Doc. dr. Rudolf Vlasák. Oponent Dr. Jitka Hradilová.

ŘÍHA, Daniel. Komunikace znalostí v multiuživatelském virtuálním prostředí.
Ved. Dr. Saša Skenderija. Oponent Doc. Dr. Rudolf Vlasák.

DĚDIČOVÁ, Veronika. Telematické služby v oblasti cestovního ruchu s důrazem na využití Internetu .
Ved. Mgr. Richard Papík. Oponent Peter Pálka.

HERMANOVÁ, Milena. Masová média jako prostředek sociální komunikace.
Ved. Peter Pálka. Oponent. Mgr. Richard Papík.

ŠMÍDOVÁ, Petra. Informační aspekty podpory konkurenceschopnosti podniků (Competitive intelligence).
Ved. Peter Pálka. Oponent. Mgr. Richard Papík.

ŠKORPÍKOVÁ, Helena. Využití Internetu v oblasti obchodu (zaměř. na virtuální obchodní domy).
Ved. Prof. Dr. Marie Königová. Oponent Mgr. Richard Papík.

LIPKA, Petr. Jazyk JAVA a jeho implantace při řešení problémů v informatice.
Ved. Mgr. Richard Papík. Oponent Mgr. Tomáš Koubek.

STEJSKALOVÁ, Jitka. Projekt knihovnicko-informačního systému pro kliniku kardiovaskulární a transplantační chirurgie VFN v Praze.
Ved. Dr. Anna Stöcklová. Oponent Mgr. Richard Papík.


Kulturně-výchovné / Knihovědné zaměření

NOVÁKOVÁ, Magdalena. Tiskaři Burian Valda a jeho syn Oldřich.
Ved. Dr. Eva Stejskalová. Oponent Dr. Miriam Bohatcová

HLOUŠKOVÁ, Vladimíra. Informační oddělení pobočky MK v Praze - Lužiny. (Projekt).
Ved. Prof. Dr. Jiří Cejpek, CSc. Oponent Mgr. V. Zemánková

KALINOVÁ, Kristina. Meziknihovní výpůjční služby (a služby dodávání dokumentů) ve Velké Británii.
Ved. Dr. Eva Bratková. Oponent Dr. Anna Stöcklová

KARCZUBOVÁ, Gabriela. Informační síť Akademie věd ČR.
Ved. Dr. Ivana Kadlecová. Oponent Prof. Dr. Marie Königová, CSc.

ŠRAJBOVÁ, Magda. Projekt zavedení nových katalogizačních instrukcí do katalogizační praxe SVK v Plzni.
Ved. Dr. Eva Bratková. Oponent Dr. Anna Stöcklová

HOREŠOVSKÁ, Andrea. Literární mecenášství Zikmunda Helta z Kmentu (1514-1564) v zrcadle soudobých tiskařů.
Ved. Dr. Anežka Baďurová. Oponent Dr. Evžen Lukeš.

Diplomové práce jsou přístupné k prezenčnímu studiu v knihovně ÚISK (Celetná 20, Praha 1, místnost č. 138) ve všední dny od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Seznam diplomových prací obhájených dne 15. 5. 1998 na ÚISK FF UK. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 6 [cit. 2023-11-29]. urn:nbn:cz:ik-10232. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10232

automaticky generované reklamy
registration login password