Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Přineste něžnost a gentlemanství na Internet!

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Přineste něžnost a gentlemanství na Internet!

0 comments
Nedávno jsem se účastnila diskuse o názvu jednoho nejmenovaného software jedné nejmenované úspěšné české firmy. Tvrdošíjná snaha pojmenovat dotyčný software pouze a jenom podstatným jménem mužského rodu mě dostatečně napružila a přivedla k úvahám, proč se vlastně většina programů, systémů, serverů a dalších věcí spojených s počítači a Internetem pojmenovává výhradně mužskými jmény?

Má to snad být symbol vytrvalosti a odolnosti? Nevím, muži jak známo vydrží krátkodobě větší bolest než ženy, ale z dlouhodobého pohledu jsou ženy mnohem odolnější.

Nebo snad pracovitost mužů je tím důvodem, že i software se nám tak maskulinizoval? Toto téma je snad lepší nechat bez komentáře. Pokud mají mužská jména programů symbolizovat agresivitu, dynamičnost a průraznost, měli by si jejich autoři nastudovat, že tento přístup často lidi nutí uzavírat se do sebe a nereagovat, neb se cítí sami ohroženi. Nebylo by logičtější použít jména ženská, která navozují křehkou a něžnou atmosféru, tudíž jsou vhodnější i z marketingového hlediska, protože případný zákazník zjihne a roztaje, jen co zaslechne poetický název výrobku?

Můj muž by mi na otázku „Proč se software tak málo pojmenovává ženskými jmény?" zcela jistě odpověděl, že programátoři mají obavu, aby se dotyčný software potom neřídil ženskou logikou. Odvětila bych, že zajisté, neboť program by byl příliš dokonalý a programátoři by nemohli vydělat další peníze na látání záplat a upgrade.

Na českém Internetu se snad přece jen začíná blýskat na lepší časy. Potěšení mi činí vyhledávací služba Alenka, server ČVUT, který se, pokud vím, jmenuje Anežka nebo třeba server uherskohradišťského gymnázia Svatava.

Je mi jasné že v počítačové a internetové branži se pohybují převážně muži a odtud pramení i ona koncentrace mužského živlu v názvech. Nechce se mi ale uvěřit, že by muži pořád mysleli jenom na sebe. Když Vás neinspiruje Vaše žena, vzpomeňte si na milenku a přineste trochu něhy a gentlemanství na Internet!

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PAVLICOVÁ, Libuše. Přineste něžnost a gentlemanství na Internet!. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 10 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-10488. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10488

automaticky generované reklamy