Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
ISSN-L – novinka 4. revidovaného vydání normy ISO 3297 ISSN 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 9.558 x 0
Podpořte kvalitu nabídky knihovních systémů - zúčastněte se průzkumu společnosti SEFIRA s mediální podporou časopisu Ikaros a vyhrajte skvělé ceny 2002, ročník 6, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 5.217 x 0
Národní knihovna je jedna z mých nejkrásnějších pracovních příležitostí 2005, ročník 9, číslo 6 Rozhovor 9.904 x 0
Z exkurze po knihovnách východních Čech a jižní Moravy 1999, ročník 3, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.349 x 0
K platbám v rámci meziknihovních výpůjčních služeb 2010, ročník 14, číslo 11 Právo v informační společnosti 10.282 x 0
60 let vysokoškolské knihovny v Ústí nad Labem 2014, ročník 18, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 3.579 x 0
Zahájení konference (Richard Hindls) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Zahájení konference 4.224 x 0
Eurocentrum Karlovy Vary – vše o Evropské unii v Karlovarském kraji 2006, ročník 10, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 8.314 x 0
Služby iDNES se rozrostly o regionálně členěný katalog odkazů 2001, ročník 5, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 5.267 x 0
Současné trendy ve zpřístupňování historických fondů 2003, ročník 7, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 6.010 x 0
Vzdělávací využití videozáznamů rozhovorů s pamětníky z Archivu vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation (Jakub Mlynář) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky II. 2.327 x 0
Možnosti využití digitálního archivu Národní knihovny ČR 2019, ročník 23, číslo 3 Digitalizace a digitální knihovny 3.405 x 0
Hodnota elektronických informací od Elsevieru (Alberto Rodriguez-Zapata) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Trendy a novinky ve využívání informací 3.751 x 0
Efektivní řešení přístupu k elektronickým zdrojům (Anna Tonakiewicz, Grazyna Komorowska) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Efektivní zpřístupnění elektronických informačních zdrojů 4.694 x 0
MILÍ ČTENÁŘI! 2001, ročník 5, číslo 13 Editorial 4.726 x 0
Digitální kopie latinského překladu Dalimilovy kroniky na internetu 2005, ročník 9, číslo 4 Digitalizace a digitální knihovny 10.625 x 0
Setkání uživatelů systému Aleph v ČR a SR 1999, ročník 3, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 4.461 x 0
Rádio LibRa: Souhrn sekcí Informační zdroje třikrát jinak a Digitální zpřístupnění knihovních sbírek (T. Matýsová a J. Němec) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění knihovních sbírek 3.710 x 0
Jak na měření efektivity vynaložených prostředků ve veřejné knihovně 2014, ročník 18, číslo 4 Výzkumná činnost 4.806 x 0
Knihovny zaujmou pozornost médií neobvyklými událostmi 2000, ročník 4, číslo 9 Informační politika 5.458 x 0

Stránky