Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

WorldCat.org - brána k informacím z knihoven z celého světa (Vivien Cook)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

WorldCat.org - brána k informacím z knihoven z celého světa (Vivien Cook)

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Vivien Cook

Vivien Cooková (OCLC EMEA, Nizozemsko) se ve svém příspěvku zaměřila na iniciativu OCLC, která by měla pomoci knihovnám se zviditelnit. Zmínila studie, podle kterých výrazně roste využití obecných vyhledávačů a dalších služeb, ale klesá využívání webových stránek knihoven.

Přibližně před šesti lety se uskutečnil pilotní projekt nazvaný Open WorldCat. Webovým vyhledávačům byla zpřístupněna bibliografická data z knihoven. Projekt přispěl ke zviditelnění knihoven, ale nejednalo se o stoprocentní úspěch – zařazeno bylo přibližně čtyři procenta knihoven. V současné době už jsou na WorldCat.org přístupná data reprezentující asi 10 tisíc knihoven. Díky tomu se zpětně zvyšuje provoz směrem k online katalogům jednotlivých knihoven.

Přednášející následně předvedla ukázku, jak vyhledávání probíhá – na základě dotazu zadaného do vyhledávače Google se uživatel dostane na stránku z webu WorldCat.org, kde je záznam dokumentu. Pokud může systém rozeznat IP adresu, pozná, ze které oblasti uživatel pochází (pokud ji nerozezná, může ji uživatel vypsat) – na základě tohoto údaje se pak uživatel dostane prostřednictvím dalšího kliknutí přímo do online katalogu geograficky blízké knihovny. Využívá se technologie hlubokého odkazování (deep linking) – díky tomu není potřeba v cílovém online katalogu provádět další vyhledávání. Další možností by bylo využití čísla OCLC, která jsou přidělována všem záznamům ve WorldCatu. Ukázala také možnost využití vyhledávače Google Book Search, který je také možné využít za účelem lokalizace dokumentu v konkrétní knihovně.

Ve vlastním rozhraní katalogu na adrese WorldCat.org je možné využít také pokročilého vyhledávání – je možné vyhledávat i prostřednictvím nelatinkových písem. WorldCat je neustále dále vyvíjen. Navíc nejde pouze o bibliografickou databázi či katalog. Byla vytvořena např. služba WorldCat Identities – jedná se o poskytování informací o autorech. Jsou také přidávány záznamy o článcích, např. z Medline, databáze ERIC či z Britské knihovny.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. WorldCat.org - brána k informacím z knihoven z celého světa (Vivien Cook). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2021-09-19]. urn:nbn:cz:ik-13117. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13117

automaticky generované reklamy