Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ikaros nevyhrál, ale k slzám nemá důvod

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Ikaros nevyhrál, ale k slzám nemá důvod

0 comments
Rubrika: 
Když bylo v Zrcadlové kapli Klementina vyhlášeno pořadí v soutěži o nejlepší info-produkt, do Ikarovy duše se na okamžik vloudilo zklamání. Asi jsme počítali s lepším umístěním, "bramborová" medaile zamrzí každého, kdo se postaví s dobrými vyhlídkami na startovní čáru, ale, střízlivě vzato, prohráli jsme se vztyčenou hlavou a se silnými soupeři, nemluvě o tom, že před dvěma lety bychom si o takovém výsledku mohli nechat jen zdát.

S celkovou bilancí konference Inforum `99 může být Ikaros spokojený, i když ne všechny příznivé důsledky se projeví okamžitě a ne všechny lze měřit jako stoprocentní nárůst účastníků diskusní skupiny o elektronickém publikování, kterou redakce zřídila v únoru 1999 s cílem umožnit zájemcům o tuto problematiku vyměňovat si názory snadno a rychle.

Anketa, jejíž elektronickou verzi můžete vyplnit i nadále, jako forma zpětné vazby splnila svůj účel, i když neměla reprezentativní charakter: slouží k základní orientaci ve vašich postojích týkajících se grafické i obsahové stránky Ikara a úspěšnosti jednotlivých rubrik. V každém případě ukázala, že míra povědomí o existenci Ikara jako oborového časopisu je vysoká.

Ještě jeden fakt stojí v této souvislosti za zmínku, i když se může zdát na první pohled banální: přesvědčili jsme se, že vydavateli virtuálního perodika nestačí být úspěšný v kyberprostoru, také virtuální periodikum, které se ze své podstaty opírá o síťovou komunikaci, jež svádí k iluzi, že každý jiný způsob je nadbytečný, se nemůže vzdát kontaktů v "reálném" světě, že musí zůstat na očích odborné veřejnosti-čtenářů, ať už stálých, příležitostných nebo těch, které teprve chce získat. V tomto smyslu jsou setkání jako Inforum `99, na němž se Ikaros mohl díky laskavosti organizačního výboru prezentovat, nenahraditelná.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Ikaros nevyhrál, ale k slzám nemá důvod. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 6 [cit. 2024-02-27]. urn:nbn:cz:ik-10354. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10354

automaticky generované reklamy
registration login password