Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

STK otevřela referenční středisko a zpřístupnila online 150 časopisů

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

STK otevřela referenční středisko a zpřístupnila online 150 časopisů

0 comments
Státní technická knihovna v Praze otevírá Středisko konzultačních, rešeršních a referenčních služeb, jehož úkolem je umožnit uživatelům snazší orientaci v informačním prostředí a lepší využití informačních zdrojů, ať již v klasické či elektronické podobě. Středisko se nachází v prvním patře v prostorách bývalé studovny referátové a firemní literatury a nabízí zájemcům 17 studijních míst a 6 míst u počítačových stanic. Jeho uživatelem může být každý registrovaný čtenář STK s platným průkazem.

Středisko poskytuje konzultační, rešeršní a poradenské služby z informačních zdrojů dostupných ve fondu STK i na Internetu. Bude otevřeno od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin.

Středisko zpřístupňuje

 • Sekundární informační dokumenty v klasické podobě - referátové časopisy
 • Vybrané báze dat na CD-ROM
 • Firemní adresáře, katalogy a výroční zprávy
 • Sbírku norem ČSN
 • Kompletní Sbírku zákonů od roku 1918
 • Informační zdroje na Internetu

Přehled služeb Střediska

 • Rešeršní služby
 • Konzultační a poradenská služba z informačních zdrojů ve fondu STK a na Internetu
 • Prezenční a absenční půjčování dokumentů z fondu firemní literatury
 • Studium vybraných bází dat na CD-ROM
 • Prezenční studium referátových časopisů
 • Prezenční studium norem ČSN
 • Reprografická služba z dokumentů dostupných ve středisku
Odborné časopisy představují zdroj aktuálních informací, jsou proto čtenáři žádány. Státní technická knihovna nabízí uživatelům nejširší fond časopisů mezi odbornými knihovnami - celkem cca 1800 zahraničních a tuzemských titulů.

Od 27. září 1999 budou uživatelům STK k dispozici plné texty celkem 142 titulů časopisů v elektronické online verzi (tituly, které STK současně odebírá i v tištěné verzi). Jedná se o 100 periodik vydavatelství ELSEVIER zpřístupněných v rámci služby ScienceDirect a o 42 tituly zpřístupněné v rámci služby L@SER (z větší části od vydavatelství SPRINGER). U dalších 8 zpřístupněných titulů časopisů jsou k dispozici zatím jen abstrakta. Časopisy, jejichž seznam bude uveden mj. na WWW stránkách INVIK STK (v sekci Katalogy), mohou registrovaní uživatelé s platným čtenářským průkazem studovat na dvou počítačích umístěných ve všeobecné studovně. Na konkrétní tituly dostupné v online verzi budou upozorněni výrazným barevným označením - jednak v lístkovém katalogu časopisů, ale i na místech v regálech, kde jsou uloženy tituly časopisů v klasické tištěné podobě. Online časopisy vydavatelství ELSEVIER budou k dispozici ve zkušebním provozu zatím do 15. prosince 1999, přístup k ostatním titulům není časově ohraničen. Počet zpřístupněných online titulů není konečný, nabídka bude průběžně aktualizována.

Nespornou výhodou při studiu online verzí časopisů je možnost vyhledávání podle klíčových slov, ale i aktuálnost, neboť ve srovnání se zpřístupněním tištěné verze odpadá časová prodleva daná lhůtami poštovní přepravy a knihovním zpracováním čísla časopisu. Vyhledané články si bude moci zájemce uložit na disketu nebo vytisknout na síťové laserové tiskárně.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HALTMAROVÁ, Dagmar. STK otevřela referenční středisko a zpřístupnila online 150 časopisů. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 9 [cit. 2023-12-09]. urn:nbn:cz:ik-10399. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10399

automaticky generované reklamy
registration login password