Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ACT – počítačové zpracování psaného kulturního dědictví (Kiril Ribarov)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

ACT – počítačové zpracování psaného kulturního dědictví (Kiril Ribarov)

0 comments
Autoři: 

Kiril Ribarov (Ústav formální a aplikované ligvistiky, Praha) ve svém příspěvku představil komplexní nástroj ACT (Annotated Corpora of Text), který je určen pro zpracování rozsáhlých textů. ACT byl vytvořen jako studentský projekt pod vedením Ribarova. Zatím je využit pro slovanské rukopisy, mohl by být využit i například pro arabštinu. Systém umožňuje uživatelům sdílet data, i když pracují na různých místech.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. ACT – počítačové zpracování psaného kulturního dědictví (Kiril Ribarov). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-05-18]. urn:nbn:cz:ik-11568. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11568

automaticky generované reklamy