Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Chytré české horákyně přišly na originální způsob, jak beztrestně nevracet vypůjčené knihy

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Chytré české horákyně přišly na originální způsob, jak beztrestně nevracet vypůjčené knihy

0 comments
Autoři: 

Pracovníci knihoven ve východních Čechách zaznamenali v uplynulém půlroce několik případů zvláštního způsobu vykrádání knihovních fondů. Všechny případy mají velmi podobný průběh.

"Začátkem června se do naší knihovny zapsala jedna čtenářka a hned při první návštěvě si vypůjčila osm hodnotných knih z Grady a nakladatelství Libri (znáte přece ty jejich úžasné encyklopedie!) a čtyři cédéčka," vzpomíná J. Smutná z Okresní knihovny v Havlíčkově Brodě a pokračuje: "Po stanovené výpůjční lhůtě čtenářka dokumenty nevrátila, na první upomínku nereagovala, druhá upomínka se nám vrátila jako nedoručitelná. Koncem července se v knihovně objevila tato žena znovu a přihlásila se u registrace nových čtenářů - pod jiným příjmením a jinou adresou bydliště, což doložila platným občanským průkazem (který však odmítla vydat z ruky). Půjčila si opět několik poměrně drahých titulů a zmizela doslova beze stopy. Před několika dny se celá situace opakovala potřetí! Nechápu, jak tato dáma dokáže v tak krátké době obalamutit nové a nové ženichy a krátce nato se s nimi zase rozvést, faktem je, že naše knihovna nemá žádné prostředky, jak proti této pilné budovatelce domácí knihovny a fonotéky zasáhnout," říká se slzami v očích Smutná.

JUDr. Šmatlalka z Kanceláře pro hájení privátních informací k problému uvedl: "Některé ženy zkrátka dokáží využít toho, že je knihovny nejsou schopny jednoznačně identifikovat, a tak se opakovaně vdávají a mění místo trvalého bydliště jen proto, aby se mohly obohacovat na úkor knihoven. Rodná čísla nesmí zjišťovat ani svatý Petr před nebeskou branou, natož knihovnice. A otisk palce nebo chemický rozbor krve, to už vůbec nepřichází v úvahu!"

Na závěr k celé nepříjemné kauze JUDr. Šmatlalka doporučuje: "Když si knihovny zajistí, aby žádný pár nebyl oddán bez toho, že snoubenci předloží doklad, že nemají v žádné knihovně žádné "resty", lze knihovní fondy uchránit před zkázou. A to dříve, než se vlna rozšíří na celé území naší republiky, nebo dokonce i za její hranice."

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Chytré české horákyně přišly na originální způsob, jak beztrestně nevracet vypůjčené knihy. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 11 [cit. 2023-06-01]. urn:nbn:cz:ik-12434. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12434

automaticky generované reklamy
registration login password