Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2004, ročník 8, číslo 5

Editorial

Informační politika

Informační zdroje, služby, aplikace

Informační technologie a elektronická komunikace

Oborové webové stránky

Opletalová, Gabriela

Zahraniční souborné katalogy

Nad webovými stránkami knihoven

Brožek, Aleš

Vrahem je knihovník (kulturní rubrika)

Jedličková, Petra

Zprávy, reportáže a glosy

registration login password