Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

eIFL Direct pokračuje

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

eIFL Direct pokračuje

0 comments
Autoři: 

S posledním únorovým dnem skončila ze strany MŠMT ČR finanční podpora projektu eIFL Direct na zpřístupnění databází americké fy EBSCO. Bohužel, nový projekt připravený pro program 1N nebyl, stejně jako i některé další, z důvodu formální chyby hodnocen. Nicméně díky velkému pochopení a laskavosti fy EBSCO zůstávají pro dosud zaregistrované knihovny i nadále přístupné následující databáze:

  • Academic Search Premier
  • Business Source Premier
  • MasterFILE Premier
  • Newspaper Source
  • Regional Business News
  • ERIC
  • Communication & Mass Media Complete
  • American Humanities Index


Počet zpřístupňovaných databází ve skončeném projektu LI byl dán licenční smlouvou mezi OSI a fy EBSCO, zpřístupňovány byly mezi jinými i databáze obsahující periodika populárně naučného charakteru nebo deníky a také několik medicínských databází. V průběhu projektu fy EBSCO přidávala bez finančního navýšení další bibliografické databáze např. ERIC, Agricola, PsychInfo, EconLit, GeoRef, INSPEC, CINAHL a SPORTDiscus aj. a to na dobu jednoho roku nebo 3 měsíců. Výhodou práce s těmito databázemi je přímé propojení na plný text článku, pokud je časopis obsažen v databázích EBSCOhost. Průběžně byly v letech 2000-2003 sledovány statistiky využívání jednotlivých databází a ukázalo se, že nejvyužívanější jak podle počtu rešerší tak i podle počtu zobrazených dokumentů jsou databáze Academic Search Premier a Business Source Premier.

1.gif


Databáze Academic Search Premier obsahuje odborná periodika především ze společenských a humanitních věd a dále z oborů vzdělávání, lingvistiky, umění, literatury, etnologie, techniky a lékařství. Počet titulů dostupných v plném textu je zde více než 4455 (včetně 3515 recenzovaných, angl. peer-reviewed) a počet titulů s abstrakty více než 7888.


Retrospektiva u 114 titulů sahá až k roku 1975, u některých k prvnímu vydanému číslu. Zhruba 3248 časopisů je vydáváno evropskými (1517) a neamerickými (1731) vydavateli.

Tématické zaměření na ekonomii, finance, management, účetnictví a mezinárodní obchod má databáze Business Source Premier. V plném textu je zde více než 3 677 titulů (včetně 1 090 recenzovaných) a s abstrakty více než 4508 časopisů. Retrospektiva 352 titulů jde až k roku 1965 a evropskými (771) a neamerickými (910) vydavateli je vydáváno 1681 periodik.


Databáze obsahují odborné recenzované časopisy, z nichž většina má přidělen tzv. impact factor, v databázi Academic Search Premier je jich cca 1660. Zhruba od minulého roku fy EBSCO používá u článků autorská abstrakta a klíčová slova, u autora je dostupná jeho e-mailová adresa.

2.gif
Bibliografické záznamy článků jsou doplněny o odkazy na citace a reference.

3.gif

Významnou změnou ve zpřístupnění plnotextových článků je od r. 2002 možnost jejich automatického překladu do němčiny, francouzštiny nebo španělštiny. Podle statistických ukazatelů byl podíl využívání databází nejvyšší na vysokých školách, na pracovištích Akademie věd ČR a ve velkých odborných a lékařských knihovnách. Počet rešerší v těchto institucích v roce 2002 tvořil 88,06 % a v roce 2003 90,47 % z celkového počtu hledání.

4.gif

5.gif

Prokazatelná potřeba tohoto informačního zdroje je nesporná, hlavními uživateli jsou pracovníci ve sféře vědy, výzkumu a vzdělávání, studenti doktorandského studia, studenti vysokých škol a další odborná veřejnost.


Pokračující projekt byl podán do druhého kola programu 1N, zájem o členství v neformálním konsorciu vyjádřilo 49 knihoven a informačních institucí (z toho 19 vysokoškolských knihoven), které poskytují informační služby pro uživatele výzkumu. I nadále jsou aktualizovány a doplňovány webové stránky projektu eIFL Direct.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NOVÁ, Hana. eIFL Direct pokračuje. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5 [cit. 2022-11-30]. urn:nbn:cz:ik-11538. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11538

automaticky generované reklamy
registration login password