Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Matematika

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Matematika

0 comments

V květnové rubrice Oborové webové stránky se seznámíme se dvěma špičkovými matematickými databázemi, které jsou v jistém smyslu komplementární. Zatímco Mathworld je on-line encyklopedií, Math Archives může sloužit jako zdroj při studiu současných matematických výsledků.


Databáze Mathworld

Obsahová charakteristika: Databáze Mathworld na internetové adrese www.mathworld.wolfram.com patří k nejrozsáhlejším a nejúplnějším matematickým internetovým zdrojům. Je to velmi přehledná a interaktivní matematická encyklopedie, určená pro studenty, pedagogy a specialisty v matematice, stejně jako pro matematické nadšence. Mathworld tedy není databází článků a publikací, nenalezneme zde originální výsledky, ale je precizní encyklopedií, sestavenou E. W. Weissteinem, s asistencí dalších odborníků v matematice. Mathworld je sponzorována společností Wolfram Research Inc., tvůrcem slavného matematického programu Mathematica.

Encyklopedie Mathworld je strukturovaná následujícím způsobem. Přímo na hlavní stránce je vynesen Index, tj. hlavní matematické disciplíny, obsažené v Mathworld. Z nich se postupně dostáváme na stránky s větší a hlubší specializací, přičemž je za daným klíčovým slovem uveden počet odkazů. Stránka s konkrétními matematickými termíny pak obsahuje samotnou definici pojmu, dále pak příbuzné termíny, podstatné reference a konečně i informace o tom, jak danou definici citovat.

Mathworld pokrývá základní matematické disciplíny (algebru, analýzu, diskrétní matematiku a geometrii, teorii čísel, pravděpodobnost, statistiku a topologii) a obsahuje i přehled již řešených i stávajících matematických problémů, přehled matematických cen a jejich držitelů.

Kromě encyklopedie samotné lze na Mathworld nalézt i příbuzná matematická témata jako např. 3-dimenzionální grafiku, matematické animace, náhodné prvky apod. Cenné jsou též aktuality, věnované zmínkám o soudobých výsledcích a událostech.

Obecné vlastnosti: Pokud nás zajímá rychlá definice matematického termínu, je Mathworld nepochybně tím pravým informačním zdrojem. Protože Mathworld je interaktivní databází, podíleli se na jejím budování již stovky odborníků a stejně, jako se rozvíjí matematika, vyvíjí se a doplňuje i Mathworld.

Přístup: Mathworld je volně dostupný s možností rozšířit jeho obsah v případech, kdy je to žádoucí, např. zpracováním partie matematiky, která není, nebo je jen částečně pokryta.

Design: Design stránek MathWorld nelze než pochválit. Na první dojem je snad trochu roztříštěný, různých prvků je tam možná až příliš, ale lze se v nich rychle zorientovat. Při čtení hlavního textu nepůsobí zbytek rušivě, členění je přehledné, barvy jsou sladěné, vyhledávání je tam, kde je člověk zvyklý, a zejména je v tom systém, všechno je stejně a logicky uspořádané. V textovém prohlížeči z něj člověk moc nemá - to je ovšem dáno obsahem, který textově příliš prezentovat nejde.

Celkové hodnocení: Mathworld je cenným zdrojem informací, zdařilým po obsahové i formální stránce. Je pravda, že pro skutečného specialistu v oblasti asi Mathworld moc nového nepřinese, nicméně to se týká jen poměrně malé části populace, takže lze přínos Mathworld hodnotit zcela pozitivně.
Obsah:
Forma:

(Poznámka: Nejnižší známka je jedna hvězdička, nejvyšší pět.)


Databáze Math Archives

Obsahová charakteristika: Databáze Math Archives na internetové adrese archives.math.utk.edu je vynikajícím informačním zdrojem v oblasti celé matematiky. Math Archives vznikla na Washingtonské univerzitě v roce 1992 a o rok později se přesunula na katedru matematiky při univerzitě v Tennesse v USA. Je sponzorována americkou National Science Foundation. Hlavním cílem Math Archives je poskytnout organizovaný internetový přístup k nejrůznějším matematickým zdrojům. Důraz je kladen na materiály, které mohou být, nebo jsou využívány při výuce matematiky. V současnosti je Math Archives též vydatným zdrojem vzdělávacího software.

Pro specialisty v matematice je však silnou stránkou Math Archives zejména rozsáhlá kolekce odkazů na další webové stránky. Tyto odkazy zahrnují e-časopisy, preprintové řady, grantové informace, matematický software a samozřejmě i odkazy na odborné texty a časopisy. Domovská stránka Math Archives je velmi přehledně členěna, a slouží jako rychlý rozcestník pro vyhledávání požadovaných odkazů. Obsahuje tyto hlavní kategorie:

  • Index jednotlivých matematických disciplín spolu s rozsáhlým rozcestníkem
  • Učební materiály
  • Software
  • Další odkazy na webové stránky vztahující se k matematice
  • Další matematické informace

Math Archives tedy opět není databází článků, ale rozcestníkem k většině významných a hodnotných matematických zdrojů. Odkazy lze vyhledávat dvěma základními způsoby:

  1. Dle konkrétní partie
  2. Zadáním klíčového slova

Těmito způsoby se dostaneme na stránku s jemným dělením zvolené oblasti s jednotlivými odkazy. Každý z odkazů obsahuje ikonifikovanou informaci o povaze zdroje, např. že zdroj je určen pro magisterské nebo postgraduální studenty, že daný zdroj obsahuje množství navazujících odkazů, že zdroj obsahuje množství obrázků či animací apod. Na základě těchto informací lze pak vybraný zdroj přímo navštívit.

Obecné vlastnosti: Math Archives je velmi hodnotný informační zdroj jak pro studenty, tak i pro profesionální pracovníky na poli matematiky. Pokud se chceme seznámit se současnými výsledky v matematice a proniknout do některé z jejích oblastí, je Math Archives příhodnou vstupní bránou. O kvalitě Math Archives svědčí i množství obdržených cen a uznání.

Přístup: Math Archives je volný elektronický informační zdroj. Přispívat do něj je možné dvěma způsoby: jako autor vysoce kvalitních odborných článků či textů a jejich následném vystavení na Internetu, nebo jako tvůrce matematického softwaru, nabídnutého ke stažení na Math Archives.

Design: Stránky jsou jasné a přehledné. V podstatě se jedná o jednoduchý seznam linků (katalog). Stránka nemá žádný opravdový obsah, takže jediný skutečný důvod pro navštěvování Math Archives je hledání odkazů. K tomu je design asi dostačující - tedy pokud lze o vůbec designu mluvit, protože jen část stránek drží barevné schéma a uspořádání home page, zbytek vypadá libovolně. Toto uspořádání působí dojmem plýtvání místa, neboť věci, které by se daly očekávat nahoře (hlavně vyhledávání), jsou porůznu skryty. Další otázkou je vhodnost zvolených barev.

Celkové hodnocení: Protože úmyslem autorů Math Archives bylo vytvořit kvalitní rozcestník odkazů na zdroje v matematice, a tento záměr byl beze zbytku naplněn, není poněkud jednoduchý grafický design velkým problémem.
Obsah:
Forma:

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
OPLETALOVÁ, Gabriela. Matematika. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-11543. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11543

automaticky generované reklamy
registration login password