Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Databáze Cambridge Journals Online

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Databáze Cambridge Journals Online

0 comments
Autoři: 

Obecné informace

Databáze Cambridge Journals Online (dále jen CJO) umožňuje přístup k elektronickým verzím časopisů z produkce vydavatelství Cambridge University Press. Svým zaměřením se orientuje především na uživatele z oblasti přírodních a společenských věd. Ke každému z téměř 200 titulů je k dispozici přehled ročníků, čísel a článků. Jednotlivé články jsou opatřeny volně dostupným abstraktem. CJO nabízí plné texty časopisů, které instituce (jejíž počítač využíváte) odebírá v tištěné formě. Ostatní lze objednat za poplatek. Systém komunikuje pouze v anglickém jazyce.

Práce s databází CJO

Databáze je dostupná na adrese journals.cambridge.org. Po vstupu se zobrazí graficky jednoduchá stránka se třemi rozbalovacími nabídkami v horní části (viz obr. 1). Pro běžného uživatele je nejdůležitější první z nich s názvem Browse Journals. Obsahuje položky Alphabetically, By Subject Area, Subscribed Journals, Advanced Search a Site Holding (viz obr. 2). Jak již názvy napovídají, jedná se o různé možnosti vyhledávání časopisů a článků. Jednotlivé položky a jejich funkce si nyní vysvětlíme.

Journals Aplhabetically - po zvolení této možnosti se zobrazí všechny časopisy v abecedním pořadí. Seznam není rozdělen na více stránek, a proto je poměrně dlouhý. Pro rychlejší navigaci můžete použít odkazy ve formě počátečních písmen. U některých titulů mohou být přiřazeny ikony:
"Institutional" - časopis je odebírán v tištěné formě institucí, z jejíhož počítače se uživatel přihlásil. Články má uživatel k dispozici ve fulltextu ve formátu PDF.
"Free" - články v tomto časopisu jsou dostupné zdarma ve fulltextu také ve formátu PDF.
"Full text HTML article available" - články jsou ve formátu HTML, ale pouze za předpokladu, že k nim má uživatel přístup.

Po kliknutí na vybraný titul se zobrazí jeho název a podnázev, obálka tištěné verze, vydavatel, popis, odkazy vztahující se ke zvolenému titulu a samozřejmě všechna dostupná čísla seřazená dle ročníku. Ty nás budou zajímat nejvíce. Vyberte nejprve ročník a poté číslo. Systém nabídne obsah vybraného čísla s odkazem na abstrakt a plný text, pokud je uživateli k dispozici. V případě, že tomu tak není, může si jej objednat kliknutím na Add to Basket. Cena článku je uvedena hned vedle tohoto odkazu. Objednat plný text lze pouze po předchozí registraci.

Journals by Subject Area - jedná se pouze o jiný způsob řazení dokumentů. Časopisy jsou rozděleny podle jednotlivých oborů. Platí zde stejné možnosti jako v předchozí sekci.

Subscribed Journals - zřejmě nejzajímavější sekce pro uživatele. Jde o abecední seznam titulů, jejichž články má daná instituce volně přístupné v podobě fulltextu na základě odběru tištěné verze nebo ve formě bonusu od vydavatele.

Advanced Search - nabízí vyhledávání článků dle různých kritérií, které je více méně srovnatelné s jinými elektronickými databázemi. Uživatel má možnost specifikovat název časopisu, obor, autora, název článku, slova z abstraktu nebo fulltextu, afilaci autora a klíčová slova. Z vyhledávání můžete vyloučit recenze (zatrhnutím Exclude Book Reviews from results), omezit výběr pouze na předplacené časopisy (Restricts search to Subscribed Journals) nebo zpřesnit výsledek zadáním data. Při vyhledávání lze použít klasické booleovské operátory (AND, OR, NOT, NEAR). Pokud chcete vyhledávat víceslovný výraz, můžete jej uzavřít do uvozovek. Systém rozpozná také znaménka + a – (ve významu AND resp. BUT NOT). Použít lze též symbol * pro různé varianty zakončení slova (např. unit* najde také unite, united, units apod.).

Poslední položkou v rozbalovacím menu Browse Journals je Site Holdings. Jedná se o zajímavou funkci, jejímž prostřednictvím si můžete vytvořit seznam časopisů z různých oborů a uložit ho do souboru. Postup je velmi jednoduchý. Nejprve vyberte obor z nabídky. Pokud při výběru podržíte klávesu CTRL, lze vybrat i více oborů. Dále specifikujte, které položky mají být v seznamu uvedeny. Zvolit můžete ISSN, název časopisu, datum publikování posledního článku, rok, URL článku aj. Nakonec zvolte výstupní formát. Označíte-li možnost TAB separated, uloží se soubor do formátu txt a jednotlivé položky budou od sebe odděleny tabulátorem. Vyberete-li možnost Comma separated, výsledný soubor bude uložen do formátu csv a jednotlivé položky od sebe budou odděleny čárkou. Poslední alternativou je uložení do formátu xls po výběru možnosti Excel spreadsheet. Výsledný seznam lze ještě omezit na časopisy obsahující plné texty dostupné ze zobrazené IP adresy. Po stisknutí tlačítka Find Titles se zobrazí seznam nalezených časopisů. Nyní již stačí pouze kliknout na formulářové tlačítko pod seznamem a uložit soubor na pevný disk.

CJO obsahuje podrobnou nápovědu, kde uživatel získá odpovědi na většinu otázek. Stejně jako celé stránky je v angličtině. Nápovědu najdete v rozbalovacím menu s příhodným názvem Help. Běžný uživatel asi nejvíce využije položku Contents, tedy jakýsi seznam nejběžnějších problému při práci se systémem v abecedním pořadí, Frequently Asked Questions (FAQs), přehled často kladených dotazů, a Contents Help, kde uživatel získá nápovědu k právě otevřenému oknu.

Závěrečné hodnocení

Databáze Cambridge Journals Online patří ke klasickým databázím velkých nakladatelů. Autoři se snažili vytvořit co nejjednodušší prostředí, což se jim povedlo. Ovládání je intuitivní a běžný uživatel se v něm rychle zorientuje. Rezervy má ještě pokročilé vyhledávání, které by se dalo zjednodušit např. po vzoru databáze Proquest nebo dalších populárních elektronických informačních bran. CJO slouží jako alternativa k tištěným časopisům, které daná instituce odebírá. Navíc vydavatel poskytuje přístup k fulltextům vybraných článků zdarma. Systém funguje na principu rozpoznání IP adresy, což je velmi výhodné při přístupu prostřednictvím proxy-serveru. Jste-li např. studentem nebo zaměstnancem Masarykovy univerzity, můžete do CJO vstoupit přes službu Proxy-serveru MU a přečíst si článek odkudkoliv na světě bez toho, abyste fyzicky navštívil knihovnu a vyhledal ho v tištěné podobě. Výtka by mohla směřovat snad jen k občasné nedostupnosti stránek. Tento problém jsem během přípravy a psaní článku zaregistroval celkem čtyřikrát. Až na jeden případ však šlo pouze o několikaminutové výpadky. I přesto jasně převažují klady, a proto bych databázi CJO vřele doporučil všem uživatelům především jako doplnění velkých portálů jako ProQuest nebo EBSCO.


Obr. č. 1


Obr. č. 2

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KRČÁL, Martin. Databáze Cambridge Journals Online. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5 [cit. 2024-02-26]. urn:nbn:cz:ik-11542. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11542

automaticky generované reklamy