Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2004, ročník 8, číslo 4

Editorial

Rozhovor

Informační politika

Informační zdroje, služby, aplikace

Elektronické publikování

Informační gramotnost

Oborové webové stránky

Opletalová, Gabriela

Zahraniční souborné katalogy

Digitalizace a digitální knihovny

Vrahem je knihovník (kulturní rubrika)

Jedličková, Petra

Zprávy, reportáže a glosy