Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronická Pedagogická knihovna do dubna zdarma

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Elektronická Pedagogická knihovna do dubna zdarma

0 comments

Na přelomu listopadu a prosince 2003 uvedly pedagogické knihovny do zkušebního provozu nový systém elektronického dodávání plných textů článků z českých a zahraničních titulů časopisů. Na službě s názvem Elektronická Pedagogická knihovna (e-PK) se podílejí tyto instituce se zaměřením na výchovu, vzdělávání, pedagogiku a školství:

  • Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogické knihovna Komenského
  • Knihovna Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
  • Knihovna Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
  • Univerzitní knihovna University Hradec Králové
  • Pedagogická knihovna Západočeské univerzity
  • Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Národní pedagogická knihovna Komenského plní funkci tzv. Servisního (multifunkčního) centra pro pedagogiku a školství a je centrálním bodem celého systému. Uživatel může v současnosti využívat data z databáze historických učebnic, pedagogicko-bibliografické databáze a komeniologicko-bibliografické databáze. Přístup je zajištěn přes www rozhraní v systému AiP safe. Pro vyhledávání časopisů je k dispozici souborný katalog časopisů e-PK. Záznamy obsahují informace o odběrech v zúčastněných knihovnách a o časové dostupnosti pro vyřizování objednávek. Zatím jsou v katalogu jen zahraniční časopisy a katalog není přímo propojen s objednávkou služby dodání plného textu článku.

Objednávky se podávají na uživatelském kontě prostřednictvím elektronického formuláře a tam se také kopie dokumentů do 14 dnů vyzvedávají. Po uplynutí této lhůty systém tyto objednávky smaže.

V souvislosti s testovacím provozem nabízí Národní pedagogická knihovna Komenského přibližně do dubna bezplatné využívání této služby. Po odstartování plného provozu by měla běžná stránka A4 přijít na 2 Kč, u kopií např. ze starých učebnic bude cena vyšší. Při skládání peněz na uživatelské konto se kromě vkladu částky na pokladnách účastnických knihoven počítá i s možností bezhotovostního platebního styku.

Jak si můžete e-PK vyzkoušet? Stačí vyplnit papírovou přihlášku a zaregistrovat se. Nová služba není vázána na registraci uživatele v knihovně.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
POJEROVÁ, Kateřina. Elektronická Pedagogická knihovna do dubna zdarma. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 4 [cit. 2024-03-02]. urn:nbn:cz:ik-11532. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11532

automaticky generované reklamy
registration login password