Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Souborné katalogy ve Švýcarsku a Rakousku

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Souborné katalogy ve Švýcarsku a Rakousku

0 comments
Autoři: 

Rakousko a Švýcarsko jsou země nevelké územně i v počtu obyvatel. Každá z těchto zemí má přibližně tři čtvrtiny počtu obyvatel České republiky. Rozlohou je Rakousko jen o málo větší než Česko, Švýcarsko má rozlohu zhruba poloviční.Švýcarsko

RPVZ je švýcarský souborný katalog seriálů. Obsahuje 170 000 bibliografických záznamů, přispívalo do něj cca 60 knihoven. Od poloviny roku 2002 nebyl RPVZ aktualizován. Na místo RPVZ byl zprovozněn SZP (Schweizer Zeitschriftenportal) - švýcarský portál časopisů, který je založen na technologii německého virtuálního katalogu Karlsruhe KVK. RPVZ je jeden z katalogů dostupných v rámci SZP.

CHVK (Schweizer Virtueller Katalog) - švýcarský virtuální katalog je rovněž budován na technologii KVK. Nabízí prohledávání až v 8,6 miliónech bibliografických záznamů monografií a časopisů z 18 knihoven (mezi nimi lze nalézt i Lichtenštejnskou zemskou knihovnu ve Vaduzu).

Souborný katalog RERO je provozován stejnojmennou knihovní sítí, v rámci které spolupracují univerzitní a veřejné knihovny západošvýcarských kantonů Ženeva, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Valais a Vaud. Souborný katalog RERO obsahuje 3,3 miliónu bibliografických záznamů monografií, časopisů, speciálních dokumentů. Záznamy elektronických časopisů, fotografií, obrázků a plakátů výběrově obsahují odkazy na plnou verzi dokumentu.

IDS (Informationsverbund Deutschschweiz) - informační síť knihoven německy mluvící oblasti Švýcarska se skládá z pěti částí, které jsou knihovně-informačními sítěmi menšího územního rozsahu (IDS Basel/Bern, IDS Zürich Universität, IDS Luzern, NEBIS/IDS Zürich Zentralbibliothek a IDS St.Gallen). IDS buduje virtuální souborný katalog.

Souborný katalog NEBIS (Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz) provozuje stejnojmenná švýcarská knihovně-informační síť, která zahrnuje knihovny více než 80 univerzit, technických vysokých škol a výzkumných ústavů ze všech jazykových oblastí země včetně Centrální knihovny města Curych. Souborný katalog obsahuje téměř 2 milióny titulů knih, seriálů, časopisů a neknižních dokumentů. Vstup do katalogu je volný.

IDS Basel Bern - knihovní síť Basilej Bern nabízí prostřednictvím svého souborného katalogu ca 2 milióny titulů z 160 knihoven z vysokých škol oblasti.

IDS Luzern zahrnuje Centrální a univerzitní knihovnu v Luzernu a další knihovny oblasti a nabízí vstup k jejich informačním fondům prostřednictvím souborného katalogu.

St.Galler Bibliotheksnetz (SGBN) - knihovní síť oblasti St. Gallen zahrnuje 26 knihoven ústavů a pracovišť vysokých škol kantonu St. Gallen, které budují souborný katalog.

IDS Zürich Universität - knihovní síť University v Curychu. Souborný katalog obsahuje více než 1,4 miliónu bibliografických záznamů ze 100 institucí, kromě Univerzity Curych jde o vysoké školy v Curychu a archivy kantonu i města Curych.

Knihovní síť kantonu Graubünden tvoří 20 knihoven oblasti. Jejich souborný katalog obsahuje cca 320 000 bibliografických záznamů.

St.Galler Abfrage je souborný katalog pro kanton a město Sankt Gallen. SK umožňuje paralelní prohledávání SGBN, University v St. Gallen a Freihandbibliothek

PACO je virtuální katalog, který prohledává významné knihovny a souborné katalogy ve Švýcarsku.Rakousko

Souborný katalog rakouské knihovní sítě (Österreichischer Bibliothekenverbund: Gesamtkatalog ) obsahuje 3,9 miliónu bibliografických záznamů monografií a 700 00 záznamů časopisů. 59 knihoven se aktivně účastní projektu online sdílené katalogizace a 310 dalších dodává záznamy časopisů.

OeZDB (Österreichische Zeitschriftendatenbank) je rakouský souborný katalog seriálových dokumentů (tj. časopisů, ročenek, edic atd.). SK obsahuje kolem 230 000 bibliografických záznamů z více než 1100 knihoven. Aktualizace katalogu probíhá 3x ročně.

Virtuální katalog rakouských zemských knihoven (Der virtuelle Katalog der Österreichischen Landesbibliotheken ) nabízí paralelní vyhledávání ve 12 knihovnách.

VBV- Virtuální katalog knihoven regionu Vorarlberg nabízí paralelní prohledávání významných knihoven oblasti.Tabulka: SK Švýcarsko a Rakousko

Legenda:
nár. - národní
reg. - regionální
R - reálný SK
V - virtuální SK
s - seriály
m - monografie
sd - speciální typy dokumentů
x - relevantní údaj pro danou položku neexistuje
? - údaje se nepodařilo zjistitZemě Zaměř. Typ Originální název Zkr. Druh dok. Počet úč. Retrosp. Počet zázn.(v tis.) Aktuálnost údajů Poznámka
Rakouskonár.RÖsterreichischer Bibliothekenverbund: Gesamtkatalog (OPAC)xm, s59 (310)?3 900?200459 knihoven katalogizuje online, 310 knihoven dodává záznamy seriálů
Rakouskonár.RÖsterreichische Zeitschriftendatenbank (OPAC)OeZDBs1100?230?2004
Rakouskonár.VDer virtuelle Katalog der Österreichischen Landesbibliotheken (OPAC)xm, s, ?12?xx2004
Rakouskoreg.VKatalog des Virtuellen Bibliotheksverbundes Vorarlberg (OPAC)VBVm, s, ?5?xx2004
Švýcarskonár.RRPVZ (OPAC)s60?170*2002* naplňování katalogu bylo v polovině roku 2002 zastaveno
Švýcarskonár.VSchweizer Virtueller Katalog (OPAC)CHVKs18?8600x2004
Švýcarskoreg.RRERO (OPAC)xm, s, sd195?3 300?2004
Švýcarskoreg.VInformationsverbund Deutschschweiz (OPAC)IDSm, s, sd5??x2004
Švýcarskoreg.RNetzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz (OPAC)NEBISm, s, sd86?2000?2004
Švýcarskoreg.RIDS Basel Bern (OPAC)xm, s, sd160?2000?2004
Švýcarskoreg.RIDS Luzern (OPAC)xm, s, sd17???2003
Švýcarskoreg.RSt.Galler Bibliotheksnetz (OPAC)SGBNm, s,sd26???2004
Švýcarskoreg.RIDS Zürich Universität (OPAC)m, s, sd100?1400?2004
Švýcarskoreg.RBibliotheksverbund Graubünden (OPAC)xm, s, sd20?320?2004
Švýcarskoreg.VSt.Galler Abfrage (OPAC)xm, s, sd3x??2004
Švýcarskonár.VPACO (OPAC)xm, s, sd17xx?2004
Švýcarskonár.VSchweizer Zeitschriftenportal (OPAC)SZPs17*xx?2004prohledává SK včetně RPVZ
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BULÍNOVÁ, Eva. Souborné katalogy ve Švýcarsku a Rakousku. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 4 [cit. 2022-12-03]. urn:nbn:cz:ik-11536. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11536

automaticky generované reklamy
registration login password