Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva o stavu českého čtenáře: Co nám zatím napověděla anketa MOJE KNIHA?

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Zpráva o stavu českého čtenáře: Co nám zatím napověděla anketa MOJE KNIHA?

2 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Redakce Ikaros oslovila 28. března knihovny s dotazem, zda a jak se zapojily do celonárodní ankety MOJE KNIHA. Za tři dny přišlo 165 odpovědí, Které nás nesmírně potěšily, některé i pobavily a především za všechny velice děkujeme. Takové množství odpovědí však nebylo možné zpracovat do uzávěrky tohoto čísla, proto vám nyní přinášíme souhrn: přehled nejčastějších způsobů propagace a zajímavých triků, jak zaujmout čtenáře pro anketu a výpis veselých i neveselých historek spojených s hlasováním o nejoblíbenější knihu. Informace, postřehy, tipy a veselé historky z průběhu ankety budeme dále zveřejňovat v dalších číslech časopisu Ikaros a také průběžně v krátkých zprávách.

Prosíme knihovny, které náš dotaz neobdržely a nebo ještě nestihly odpovědět, aby neváhaly a také nám poslaly zajímavé postřehy z průběhu ankety MOJE KNIHA. Všechny knihovny samozřejmě nadále vyzýváme k tomu, aby nám posílaly své postřehy, nápady a zajímavé události spojené s anketou.

Propagace

Nějčastější formy propagace jsou samozřejmě letáčky a hlasovací lístky umístěné v knihovnách a dále WWW stránky knihovny. Knihovnice nám píší, že rozdávají lístky čtenářům, upozorňují návštěvníky knihovny na anketu a také spolupracují se školami (někde funguje hromadné rozdávání a sběr vyplněných lístků přes třídní učitelky!). V mnoha případech jsou knihovny skutečně aktivní, vyvěšují plakáty po všech plakátovacích plochách, obchodech, alarmují své známé a rozesílají informaci o anketě e-mailem "všem osobám v jejich adresáři". Některým knihovnám se podařilo dostat informaci o hlasování na veřejnou nástěnku obce, jinde pronikly do místního tisku a například ve Staré Pace, Zbraslavicích, Boršicích, Opočnu a Mladé Boleslavi dokonce do místního rozhlasu! A pozor, v Dubňanech (a také ve Tvrdonicích a Kloboukách u Brna) se anketa dostala do městské kabelové televize formou reportáže z knihovny a na této televizi je v textové části pravidelně zobrazován letáček Moje kniha. Co kdybychom vyhlásili celonárodní minutové spuštění sirén, které by měly připomenout všem, co ještě nehlasovali, aby tak učinili? Proč mají sirény řvát jen tak na zkoušku?

 

Tipy, jak nalákat čtenáře

 

 • Zpřístupnit internet zdarma (pokud to není jinak v knihovně běžné) za účelem hlasování.
 • Osobní rozhovor např. během půjčování knih či jiných služeb knihovny.
 • V Českém Dubu budou losovat anketní lístky a vylosovaní čtenáři dostanou knižní cenu.
 • V Trnavce plánují veřejné čtení.
 • Ve Skutci distribuovali lístky do domova důchodců. Nezdá se vám, že důchodci přeci jen čtou víc než děti ve školách? (Nakonec to potvrzuje i zkušenost jedné z knihoven)
 • V dalších knihovnách také použili zajímavá místa a partnery pro distribuci, například místní pěvecký sbor, neziskové organizace, místní zastupitelstvo, kulturní dům, knihkupectví, hotely, restaurace, turistické informační centrum...
 • Některé knihovny spojují rozdávání anketních lístků s různými jinými místními kuturními a vzdělávacími akcemi, zatím co čtenář sedí na besedě, může přemýšlet o své oblíbené knize a vyplnit lístek...
 • Jinde anketu provází zábavné akce, hádanky, soutěže a kvízy.

Co si knihovník neudělá sám...

Většina knihoven umožňuje vyplnění anketního lístku on-line přes internetové stránky www.mojekniha.cz, v těchto knihovnách za tímto účelem zpravidla zpřístupňují internet zdarma. Propagace ankety však žádá větší servis. Mnoho knihoven nám hlásí, že anketní lístky shromažďují v papírové podobě a pak je hromadně přepisují na WWW stránku ankety MOJE KNIHA. V Berouně mohou čtenáři dokonce hlasovat telefonicky, zavolají do knihovny a knihovnice za ně anketní lístek vyplní a odešle sama! Několik knihovnic si postesklo, že často musí pro hlasující vyhledat nejen správný název knihy, ale i jméno autora. Někoho by mohlo napadnout, že si rovnou můžeme hlasovat sami...

Každopádně, jak ukazují zkušenosti z knihoven, osobní nasazení je pro úspěch ankety naprosto klíčové, obecná propagace většinou zůstává bez odezvy. V Havířově například dostal každý pracovník knihovny za úkol propagovat anketu v místě svého bydliště. Knihovnice nám často píší, že distribuují anketu přes své známé a jedna dokonce uvedla, že za tímto účelem vykonala několik osobních návštěv. Jak nám napsala jiná knihovnice: "Vezmu si lístečky i na dovolenou, je to možná i příležitost setkat a popovídat si s někým zajímavým. A možná se i seznámit :o) .....".

 

Pro někoho možná překvapivá zjištění

 

 • Nikdo nemá oblíbenou jen jednu knihu, někde dokonce neschopnost rozhodnout se "pro tu jedinou" vedla k rozhodnutí čtenáře raději nehlasovat vůbec.
 • Čtenář prostě neumí ze sebe vysypat bibliografický záznam své nejoblíbenější knihy, potřebuje čas. Jak nám píše knihovna ve Tvrdonicích: "Starší si odnášejí letáčky domů s tím, že se musí rozmyslet, kterou knihu napíší."
 • Lidé často nevědí, jak se kniha jmenuje přesně a ještě častěji neví jméno autora, jak nám potvrzuje knihovna v Boršicích: "Často se setkávám s tím, že znají název svojí oblíbené knihy a chtějí poradit s autorem."
 • Na výsledek ankety jsou asi nejvíce zvědaví sami knihovníci.

Humorné reakce čtenářů a poznámky knihovníků

Reakce jednoho čtenáře na anketu: "Vy ale, máte starosti a v Motole se rozpadá nemocnice....." (Harrachov)

Osmnáctiletý čtenář uvedl jako nejoblíbenější knihu "Kámasútru", holčička ze základní školy /nevíme ročník/ uvedla "Stopi hrůzi"... (Kojetín)

Nejoblíbenější knížka? Přece ta spořitelní!

Akce se líbí nejen knihovníkům, ale i veřejnosti, zatím nám nikdo nedmítl anketu vyplnit, naopak to dělá velmi rád a snaží se přesvědčit, že ta" jeho kniha" je ta nejoblíbenější. (Havířov)

Jednoznačně u nás vede Harry Potter. Jedna zajímavost přeci!!! Právě děti se těžko rozhodují, jakou knihu do anketního lístku napsat. Mají více oblíbených knih a náš dojem je, že Harry Potter vítězí spíše proto, že shlédly film. Stejné je to i u hlasování pro Pána prstenů. (Nové Sedlo)

Historky zatím nemáme, ale pobavili mě dva školáčci, kteří napsali své jméno a příjmení, jako jméno a příjmení autora.

Knihovnice z Poděbrad se nám přiznala: "Humorné je to, že sama jsem ještě nehlasovala. Ale snad je dost času? "

Snad ze všech reakcí knihoven, které nám dosud napsaly, vyplývá, že je anketa baví, jsou pro ni zaujati a především jsou zvědaví na výsledky. Hezkou zprávu na závěr jsme dostali z Plesné: "Mile nás překvapilo, že někteří zájemci si nosí llístečky domů, aby popřemýšleli, která kniha je nejvíce ovlivnila. Je potěšující, že člověk přemýšlí, o tom co čte, což je jistě příznivá zpráva ke stavu českého čtenáře. U dětských čtenářů zatím u nás jednoznačně vede Harry Potter. Myslím, že akce Moje kniha byla dobrým nápadem, a jistě patří dík těm, kteří se na této akci podílejí. Jsme zvědavi na průběžné výsledky a hlavně na výsledek závěrečný. Snad nám napoví něco o českém člověku."


Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Zpráva o stavu českého čtenáře: Co nám zatím napověděla anketa MOJE KNIHA?. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 4 [cit. 2023-01-29]. urn:nbn:cz:ik-11537. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11537

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Jeden mladý muž rychle a ochotně vyplnil jméno autora i název knihy,ale když jsem ho poprosila o stručné zhodnocení, proč si knihu vybral řekl: "Vlastní názor? To na mě nechtějte!"

Z MěK Rožnov pod Radh.: Anketni listky se většinou nevracejí. Proto kolegyně na konci každé besedy s žáky ZŠ vyzvou ty, kteří umí vyhledávat na síti, aby si sedli k 3 počítačům a ostatní jim zrovna diktuji " svoji knihu". Vyhledávat umí každý, ale ne všichni čtou. A v tu chvíli se stávají hvězdami čtenáři a jako hvězdy se vracejí do školy!!! I mezi žáky zvláštní školy většina na počítači umí, menšina čte, ale našli se čtenáři. Nápad s tipovaním knihy po Internetu je skvělý.