Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2000, ročník 4, číslo 3

Editorial

Informační věda

Informační politika

Pilař, Jindřich

Informační technologie a elektronická komunikace

Fulk, Ted S.

Informační zdroje, služby, aplikace

Jonáková, Karolina
Uhlíř, Zdeněk

Knihovny v Síti

Kyberfeministické okénko

Zprávy, reportáže a glosy

Ikaros doporučuje

registration login password