Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nové hudební oddělení v severočeském Varnsdorfu

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Nové hudební oddělení v severočeském Varnsdorfu

0 comments
Městská knihovna Varnsdorf má od ledna letošního roku samostatné hudební oddělení, což je pro naše město a především pro knihovnu významná událost. Slavnostního zahájení provozu dne 19. ledna 2000 se zúčastnila řada významných osobností - starosta Varnsdorfu Jaroslav Tomášek, PhDr. Vít Richter (NK ČR), ing. Aleš Brožek (SVK Ústí nad Labem), ředitelé městských knihoven okresu Děčín, starosta sousedního německého Seifhennersdorfu Christoph Lommatzsch a další. Nové hudební oddělení bylo zřízeno díky grantu Open Society Institute v Budapešti ve výši 4000 USD a mimořádnému příspěvku města ve výši 180 000 Kč.

Hudební oddělení je umístěno v budově dětské knihovny, kde jsme pro tyto účely vystěhovali část skladu knih. Po nezbytných drobných stavebních úpravách byl interiér vybaven novým nábytkem, výpočetní technikou a audiotechnikou. Výpůjční proces je zcela automatizovaný, čtenáři mají k dispozici on-line katalog a tištěné tematické seznamy.

Z fondu téměř 700 AV médií je 500 CD, které si čtenáři mohou půjčit absenčně nebo prezenčně. Ostatní fond je zatím fakticky nedostupný, neboť magnetofonové kazety (s výjimkou mluveného slova) a "černé" desky nepůjčujeme absenčně, ale zároveň nemáme potřebné technické vybavení pro jejich poslech. V současné době jsou k dispozici 3 CD přehrávače, které nestačí zájmu posluchačů, a proto k nim v nejbližších dnech přibude další.

Kromě AV médií jsou zde samozřejmě časopisy a knihy s hudební tematikou, nechybí ani hudebniny (noty, zpěvníky), které si čtenáři mohou přehrát na volně přístupném keybordu.

Nové služby, které hudební oddělení poskytuje, přivítali především mladí lidé. O tom vypovídají následující statistické údaje za 1. měsíc provozu tohoto oddělení:
- ze 182 registrovaných uživatelů oddělení je 33,6 % do 14 let věku, 24,8 % ve věku 15 - 19 let
- průměrný denní počet návštěvníků je 44
- průměrný počet realizovaných výpůjček je 46 za 1 den (5 hodin provozu)
Počet návštěvníků a výpůjček stále narůstá.

Díky úspěšnému projektu Open Society Institutu - Network Library Program se podařil první krok - zahájit provoz. Pro poskytování všech služeb je nezbytné vyřešit ještě řadu dalších úkolů, z nichž považujeme za nejdůležitější:
- získat finanční prostředky na vytvoření pracovního místa pro hudební oddělení, které je nezbytné pro rozšíření počtu provozních hodin (zatím je otevřeno pouze 2x v týdnu odpoledne)
- podstatně rozšířit fond CD a hudebnin
- získat finanční prostředky na zakoupení audio a videotechniky včetně PC s DVD mechanikou a rozšířit tak počet poslechových míst

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
DOMORÁZKOVÁ, Olga. Nové hudební oddělení v severočeském Varnsdorfu. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 3 [cit. 2024-06-23]. urn:nbn:cz:ik-10536. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10536

automaticky generované reklamy
registration login password