Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dotýkejte se vystavených exponátů a komunikujte

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Dotýkejte se vystavených exponátů a komunikujte

1 comments
Autoři: 
Národní technické muzeum v Praze se v období od 21. prosince 1999 do 16. března 2000 aktivně hlásí k akci Praha - Evropské město kultury 2000. V tomto čase se zde návštěvníci mohou zúčastnit putovní výstavy s názvem Komunikace. Výstava, kterou připravilo finské vědecké centrum Heuréka, obletí mezi prosincem 1999 a dubnem 2001 postupně všechna města s titulem Evropské město kultury 2000 - tj. Avignon, Bergen, Bologna, Brussel, Helsinky, Krakov, Praha, Reykjavík a Santiago de Compostela, přičemž Praha hostí výstavu z těchto měst jako první.

telef.jpg

Návštěvník výstavy má možnost se ve třech sálech neobvyklým způsobem seznámit s principy a využitím různých fyzikálních jevů a prostředků komunikace, které jej každodenně obklopují. Pohybuje se mezi jednotlivými "zastaveními" (stolek, panel, židle, pomůcky), která textem srozumitelně seznamují s předváděným subjektem a zadávají návštěvníkovi úkol, který má na daném stanovišti vyřešit, aby lépe pochopil předmět zájmu.

Konkrétní náplň jednotlivých zastavení je následující:

abecedy.jpg

odlišná výslovnost písmen v různých jazycích podobnost přísloví v jednotlivých evropských jazycích ukázka odlišnosti počítačových klávesnic, ukázka systému UNICODE (jednotný systém převodu znaků pro všechny jazykové skupiny) rozdíl mezi inteligentní a "bezduchou" komunikací princip vysílání a přijímání signálů parabolickými anténami ukázka parabolického přijímače a vysílače signálu elektromagnetické záření a využívání vlnových délek různými přístroji pokles kvality analogových kopií zvyšováním jejich počtu převod písmen do binární soustavy ukázky kabelů a jejich přenosové kapacity historie Internetu činnost skeneru, přeměna analogového obrázku do digitální podoby ukázka kvality digitalizovaného obrazu s ohledem na kapacitu přenosu přenos analogového signálu do digitálního, možnosti oprav poškozených záznamů ukázka zvyšování kvality zvuku ovlivněná v závislosti na nastavení různých parametrů digitální přenos slova, zvuku a obrazu týmž optickým vláknem Nipkowův kotouč demonstrující princip televizní obrazovky model satelitu a jeho pokrytí Země signálem použití lokálních a oblastních vysílačů se stejnou kapacitou při řešení optimálního pokrytí GSM signálem "Shouting Game" (ovládání počítače zvukem) ovládání počítače pohybem hlavy řečový syntezátor (reprodukce textu - využití pro tělesně postižené osoby) způsoby šifrování dat využití mobilního telefonu v běžném životě využití dálkového přenosu obrazu a zvuku při opravě lodního motoru Doporučuji zúčastnit se této nejen poučné, ale především zábavné výstavy alespoň ve dvou. Jednak proto, že vyzkoušení pricipu fungování některých prvků vyžaduje spolupráci dvou osob, jednak pro jednodušší odbourání zábran. Český člověk totiž není zvyklý na podobné interaktivní výstavy, kde má dovoleno nejen sahat na vystavené předměty, ale také spouštět zvuky, světla, "hrát si" na počítači, mluvit, zpívat a smát se. Na výstavě Komunikace se nemusíte bát, že když se přiblížíte k exponátu blíže než na půl metru, dostanete nevybíravým způsobem vynadáno od nedaleko stojící/sedící a hlídající postarší dámy. Avšak (i když by nás to asi nemělo tak překvapit) - i na této výstavě drží hlídky v jednotlivých místnostech dámy v důchodovém věku. Ty však (navzdory veškeré úctě, kterou k osobám tohoto věku mám) nejsou zvyklé používat "vystavené" přístroje, nejsou schopny napravovat případné drobné technické problémy či zodpovídat dotazy přítomných. Což se, bohužel, občas odráží v jejich chování k návštěvníkům. Výstava Komunikace je otevřena kromě pondělí každý den, od 9 do 17 hodin. A když už budete v Národním technickém muzeu, můžete za jedno vstupné (které není nikterak vysoké) navštívit všechny stálé expozice muzea. Jistě mnohý z vás zde vystavené krásné historické dopravní prostředky či stroje času od doby svého dětství nespatřil. Poznámka: Ke zpracování tohoto článku byl použit informační leták, který k výstavě Komunikace vydalo Národní technické muzeum. Obrázky jsou převzaty z webu vědeckého centra Heuréka.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Dotýkejte se vystavených exponátů a komunikujte. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 3 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-10544. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10544

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

That is well known that cash can make us autonomous. But how to act if one has no cash? The one way only is to get the personal loans and just credit loan.

registration login password