Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pražské Lužiny se pyšní velkou příjemnou knihovnou s automatizovaným provozem

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Pražské Lužiny se pyšní velkou příjemnou knihovnou s automatizovaným provozem

0 comments
Autoři: 
Čtenáři Městské knihovny v Praze (MKP) mají od 21. února 2000 další možnost využívat služeb pobočky zapojené do automatizované sítě knihovny. Po "ústředí" na Mariánském náměstí a pobočce ve Školské ulici je třetím automatizovaným pracovištěm knihovna Lužiny.

Největší pobočka MKP - knihovna Lužiny byla otevřena v roce 1991 v prostoru nákupního centra nalézajícího se v sousedství stanice metra "B" Lužiny. Již v té době byla vybavena poměrně kvalitní výpočetní technikou (čehož bylo využito k pořádání kurzů práce s počítačem pro dětské čtenáře). Fond knihovny čítá více než 50 tisíc knihovních jednotek. Z toho zhruba 80 % je k dispozici ve volném výběru a k absenční výpůjčce, zbylých 20 % dokumentů je určeno k prezenčnímu studiu (uloženo ve studovně či ve skladišti). Pokud jde o věkové složení čtenářů, v roce 1998 navštěvovali knihovnu z 57 % děti do 15 let, z 23 % mládež mezi 15 a 18 lety. V červnu loňského roku byla knihovna uzavřena za účelem příprav automatizovaného provozu (nákup a instalace výpočetní techniky, zřízení počítačové sítě, ukládání fondu do automatizovaného katalogu, drobné stavební úpravy, pořízení potřebného nábytku).

Zařazení lužinské knihovny do automatizované sítě knihoven MKP znamená pro čtenáře řadu práv i povinností s tím spojených (podrobně viz Knihovní řád Městské knihovny v Praze pro automatizované knihovny sítě). Zejména je čtenář majitelem jediného čtenářského průkazu (tj. zaplatí pouze jeden registrační poplatek), s nímž může využívat služeb všech automatizovaných poboček MKP. V rámci všech knihoven sítě může mít čtenář absenčně vypůjčeno maximálně 40 knihovních jednotek. Pokud však je "hříšníkem" (má-li nevrácené knihy, neuhrazené poplatky z prodlení) třeba jen v jedné z knihoven zapojených do sítě - je mu zablokováno konto a nemá tak možnost odnést si knihu (CD, kazetu…) domů z žádné z knihoven do doby, než "zahladí" své přestupky.

Jak již bylo řečeno, knihovna Lužiny je se svými 1200 m2 největší pobočkou MKP. Po vystoupání schodů do 1. patra (výtah není k dispozici) si čtenář odloží potřebné věci v šatně a již vchází do členitého prostoru vlastní knihovny (kupodivu u vchodu nejsou umístěny detekční brány). Ten je příjemně prostoupený denním světlem. Volný výběr literatury pro všechny věkové kategorie, výpůjční pult, terminály s OPACem, "dětský koutek" a lístkový katalog (uzavřen k poslednímu dni roku 1999) jsou umístěny v jedné velké místnosti. Samostatné jsou pak klubovna a studovna. Pamatováno bylo i na dvě malá venkovní atria. Čtenáři mohou vyhledávat v elektronickém katalogu na dvou počítačích (v budoucnu se plánuje zvýšení jejich počtu), ve studovně jsou k dispozici další dva počítače pro studium CD-ROM. Přístup na Internet zde zatím chybí, stejně jako samoobslužná kopírka. Obé z prozaických - finančních důvodů. (O zhotovení kopie z dokumentu z fondu knihovny lze požádat pracovníky ve studovně.)

Knihovna Lužiny je čtenářům připravena poskytovat služby ve všední den (kromě pondělí) od 9 do 19 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. V pondělí je pro veřejnost uzavřena.

Pražská Městská knihovna bude samozřejmě v automatizaci svých poboček pokračovat. Již v polovině března se dočkají příznivci knihovny v Bělohorské ulici v Břevnově.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Pražské Lužiny se pyšní velkou příjemnou knihovnou s automatizovaným provozem. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 3 [cit. 2021-10-19]. urn:nbn:cz:ik-10535. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10535

automaticky generované reklamy