Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

České knihovnictví do kapsy v kulhajícím anglickém překladu

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

České knihovnictví do kapsy v kulhajícím anglickém překladu

0 comments
Průvodce českým knihovnictvím do kapsy (v odpovídajícím formátu) – tak by se dala stručně charakterizovat publikace, kterou pod názvem "Libraries of the Czech Republic – Bibliotheken der Tschechischen Republik – Knihovny České republiky" vydalo v počtu dvou tisíc výtisků na konci minulého roku Ministerstvo kultury ČR, ale která byla distribuována v únoru 2000. Text ve dvou jazykových verzích – angličtině a němčině – je podle Mgr. B. Koubové z Odboru literatury a knihovnictví MK ČR, která jej s PhDr. J. Burgetovou editovala, primárně určen pro zahraniční uživatele jako propagační materiál (bude rozdáván u příležitosti odborných konferencí, knižních veletrhů a poskytován profesním organizacím). Jak však dále Ikarovi sdělila B. Koubová, brožura je k dispozici i domácím zájemcům (zejména těm, kteří se v této oblasti příliš neorientují – pozn. red.). Vydavatel neměl v úmyslu podat vyčerpávající přehled o stavu českého knihovnictví v roce 1999 (navazující na obdobnou publikaci, která vyšla v roce 1996), jak se praví v úvodním slově editorek, spíše nabídnout stručný přehled podložený statistickými údaji (jako výstupu známého průzkumu srovnávajícího základní ukazatele vývoje českých knihoven v letech 1993 až 1998). V tomto směru se záměr účinkem neminul.

Obsah je rozdělen do několika tematických oddílů:

 • současná struktura českých knihoven
 • působnost Ministerstva kultury ČR jakožto zřizovatele Národní knihovny ČR, státních vědeckých knihoven a Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana a dále jím rozvíjené
 • podpůrné programy
 • Národní knihovna ČR
 • státní vědecké knihovny
 • ústřední knihovny v jednotlivých resortech
 • odborné vzdělávání
 • profesní organizace
 • odborné akce
 • odborné časopisy (včetně Ikara)
 • regionální knihovny (na úrovni okresů a měst)

V této souvislosti je třeba poznamenat, což vnímavý čtenář pozná, že text trpí určitou nevyrovnaností danou tím, že charakteristiky činností a zaměření jednotlivých institucí byly pravděpodobně zpracovány jimi samotnými (jejich autoři přikládali pochopitelně různým věcem různou důležitost) a převzaty do publikace bez dalších úprav. Přestože by se průvodce měl dostat do rukou zahraničních uživatelů, je škoda, že anglickému překladu nebyla věnována dostatečná pozornost. V textu se tak objevují např. výrazy: "recherches" (91), "basic philosophy of the establishment of this department (of literature and libraries)…" (33), "informations" (117), "two-days sessions" (110).

Publikaci "Libraries of the Czech Republic – Bibliotheken der Tschechischen Republik – Knihovny České republiky" lze získat zdarma u B. Koubové (Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6, tel. 5708 5212, e-mail: koubovab@mkcr.cz).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. České knihovnictví do kapsy v kulhajícím anglickém překladu. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 3 [cit. 2024-06-23]. urn:nbn:cz:ik-10547. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10547

automaticky generované reklamy
registration login password