Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
15 let časopisu Ikaros 2012, ročník 16, číslo 4 Editorial 8.782 x 0
15. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC 2014, ročník 18, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 5.117 x 0
15. seminář akvizičních pracovníků 2005, ročník 9, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.326 x 0
15. setkání pracovníků knihoven právnických fakult a knihoven spolupracujících institucí ČR a SR 2010, ročník 14, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.720 x 0
15. zasedání poradního orgánu Mezinárodní agentury ISMN 2007, ročník 11, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.391 x 0
16. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC 2015, ročník 19, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 4.867 x 0
17. listopad 1989 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 6.984 x 0
17. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC 2015, ročník 19, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 3.584 x 0
17. zasedání poradního orgánu Mezinárodní agentury ISMN 2009, ročník 13, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.453 x 0
18. knižní salon v Ženevě 2004, ročník 8, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.730 x 0
18. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC 2017, ročník 21, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 2.629 x 0
18. narozeniny, interakční design, wearables & nové technologie 2015, ročník 19, číslo 4 Editorial 3.384 x 0
19. akviziční seminář v Hradci Králové – jen krok k významnému výročí tradičních setkávání 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.873 x 0
19. narozeniny, Tesla Model 3 a virtuální realita 2016, ročník 20, číslo 4 Editorial 3.566 x 0
2. kolokvium knihovních a informačních pracovníků zemí V4+, Brno, 2008 2008, ročník 12, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 5.454 x 0
2. ročník konference Digitálna knižnica 2008, ročník 12, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 7.182 x 0
20 let Internetu v České republice 2012, ročník 16, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 28.513 x 0
20. seminář akvizičních pracovníků – výzva pro akvizitéry na prahu digitálního věku 2010, ročník 14, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.726 x 0
21. akviziční seminář v Havlíčkově Brodě aneb o potřebnosti pravidelných setkávání akvizitérů 2011, ročník 15, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 8.286 x 0
3+1 zastavení v Městské knihovně v Praze aneb Malá obrazová procházka... 2003, ročník 7, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 9.618 x 0

Stránky

registration login password