Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

3+1 zastavení v Městské knihovně v Praze aneb Malá obrazová procházka...

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

3+1 zastavení v Městské knihovně v Praze aneb Malá obrazová procházka...

0 comments

V tomto ROCE si připomínáme 75 let od dokončení stavby budovy Městské knihovny na Mariánském náměstí...Obr. 1: Skupina domů na Mariánském náměstí, na jejichž místě stojí budova Městské knihovny
Obr. 2: Příprava staveniště pro novou budovu knihovny (1925)
Obr. 3: Pohled na staveniště (1925–1926)
Obr. 4: Průhled dnešní centrální halou na okolní zástavbu (1926)
Obr. 5: Interiér centrální haly v roce 1928
Obr. 6: Nová budova v čele náměstí...V tomto měsíci uplynulo pět let od zahájení automatizovaného provozu v rekonstruované Ústřední knihovně MKP
Obr. 7: Do budovy byly znovu vestavěny galerie, celý prostor byl propojen a prosvětlen...
Obr. 8: I tímto způsobem byly čtenáři zváni do své knihovny
Obr. 9: Ze slavnostního zahájení provozu rekonstruované a automatizované knihovny (20. 4. 1998)
Obr. 10: Jedni z prvních uživatelů knihovnického systému KoniášV těchto dnech i pro vás obnovujeme provoz v prostorách zasažených ničivou povodní v srpnu 2002.
Obr. 11: Vodu do budovy pustit nechceme...
Obr. 12: Z prostor ohrožených vodou bylo včas vystěhováno cca 60 000 svazků.
Obr. 13: Pohled do skladu ve 2. suterénu budovy po odčerpání vody (16. 8. 2002)
Obr. 14: Hladina vody v předsálí s průhledem na zatopená sedadla ve velkém sále (15. 8. 2002)
Obr. 15: Sanační práce byly zahájeny již koncem srpna 2002
Obr. 16: Stavební práce ve velkém sále
Obr. 17: Pohled do velkého sálu MKP. Toto je snímek z roku 1998. Dnešní stav se liší pouze jediným detailem: na obložení najdeme rysku, vyznačující, kam až sahala voda...A proč "+ 1"? Nabízím vám některé statistické údaje dokumentující posledních pět let činnosti Ústřední knihovny MKP.

Od 20. 4. 1998 do 31. 3. 2003 uskutečnili 3 793 293 čtenáři a návštěvníci Ústřední knihovny MKP 8 039 217 výpůjček.
Ústřední knihovnu navštíví každý den 2388 registrovaných čtenářů, to znamená, že každou hodinu jich přichází 236.
Ústřední knihovnu navštíví každý den asi 500 dalších návštěvníků – zájemců o čtenářské studijní místo, o informace a o materiály umístěné ve volném výběru.
Čítárna novin a časopisů slouží denně 287 čtenářům.
Informační středisko navštíví denně 319 zájemců, z toho jich 193 využívá bezplatný přístup k Internetu (16 každou provozní hodinu).
Ze 108 516 čtenářů automatizovaných poboček MKP jich 67 % využívá především - nebo také - služby a knihovní fondy Ústřední knihovny. Jejich průměrný věk je 27 let.
ZMezi návštěvníky Ústřední knihovny je 6% dětí do 15 let, ve věku 15 až 20 let je 21 % čtenářů a ve věku 20 až 30 let je 50 % čtenářů.
Z absenčních výpůjček uskutečněných v Ústřední knihovně tvoří 46 % naučná literatura, 36 % beletrie, 14 % tvoří výpůjčky zvukových materiálů a 4 % jsou výpůjčky ostatních dokumentů.

Uváděná čísla jsou dlouhodobými průměry. Zpracováno s využitím interních a archivních materiálů MKP. Za poskytnutí některých fotografií děkuji p. Zvelebilové, p. Černému a p. Gebauerovi.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ČADKOVÁ, Marie. 3+1 zastavení v Městské knihovně v Praze aneb Malá obrazová procházka.... Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5 [cit. 2023-01-29]. urn:nbn:cz:ik-11259. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11259

automaticky generované reklamy