Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

2. kolokvium knihovních a informačních pracovníků zemí V4+, Brno, 2008

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

2. kolokvium knihovních a informačních pracovníků zemí V4+, Brno, 2008

0 comments
Autoři: 

Ve dnech 6.-8. 7. 2008 proběhlo v Brně již druhé mezinárodní kolokvium knihovních a informačních pracovníků zemí V4+. Toto kolokvium uspořádala Moravská zemská knihovna v Brně v rámci oslav 200 výročí svého založení jako pokračování záměru odsouhlaseného ministry kultury zemí Visegrádu v roce 2005 se záměrem pořádat je ve dvouletých intervalech v jednotlivých zemích Visegrádu.

První kolokvium knihovnicko-informačních pracovníků se pod názvem "Knihovny ve znalostní společnosti" konalo v Banské Bystrici v roce 2006. Již tehdy se mnoho příspěvků zabývalo digitalizací a tomuto tématu bylo věnováno i celé druhé kolokvium.

První den kolokvia byl moderován Adolfem Knollem a byl zaměřen na národní projekty digitalizace. Kromě Adolfa Knolla na něm promluvili zástupci národních knihoven z Maďarska, Litvy, Polska, Slovenska, Rakouska a Rumunska. Dopolední program uzavřela přednáška o datových úložištích založených na technologii Blu-Ray. Ta již tematicky spadala do druhého dne kolokvia, jenž byl zaměřen na technologie pro digitalizaci, pracovní postupy při digitalizaci a uchovávání dat. Prezentován byl právě ukončený projekt eBook on Demand, následovala série přednášek zabývajících se z různých hledisek problematikou masové digitalizace a využitím různých typů skenovacích robotů. Na tuto sérii navázaly dvě přednášky zaměřené na dlouhodobé uchování digitálních dat a program byl uzavřen přednáškou firmy Visual Connection na téma digitalizace trojrozměrných objektů.

Díky naposledy zmíněné firmě bylo také možné pořídit videozáznamy všech přednášek, které jsou nyní společně s prezentacemi a v některých případech i plnými texty zpřístupněné na webu kolokvia. Další firmy pak v předsálí prezentovaly své produkty, převážně různé typy knižních skenerů, ale i další technologická řešení.

Odborný program kolokvia byl doplněn i o bohatý program kulturní a společenský. Část účastníků se mohla zúčastnit nedělního představení muzikálu Koločava v Divadle bratří Mrštíků, v pondělí pak mohli všichni účastnící navštívit vernisáž výstavy "Dvě stě let Moravské zemské knihovny", která je do 30. listopadu přístupná v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě, a následující exkurze do budovy Moravské zemské knihovny, spojené se společenským večerem.

Kolokvia se zúčastnilo více než 120 našich i zahraničních účastníků, kteří si vyslechli celkem 19 odborných přednášek. Podrobný program kolokvia najdete na stránce http://colloquium.mzk.cz/cz/programme.php. V programu jsou uvedeny i odkazy na prezentace z přednášek, vybrané plné texty a rovněž videozáznamy.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŽABIČKA, Petr. 2. kolokvium knihovních a informačních pracovníků zemí V4+, Brno, 2008. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 10 [cit. 2022-12-01]. urn:nbn:cz:ik-12932. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12932

automaticky generované reklamy
registration login password