Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

15. seminář akvizičních pracovníků

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

15. seminář akvizičních pracovníků

0 comments
Autoři: 

Mohlo by se zdát, že na akci, která se pořádá každoročně již po patnácté v řadě, těžko může zaznít téma nové a neotřelé. Jestliže se to týká akviziční činnosti, kde nedochází k tolika převratným změnám jako např. u automatizace knihovních procesů, pak zdání může přerůst ve skutečnost. Proto organizátory, jimiž jsou od druhého ročníku společně Středočeská vědecká knihovna v Kladně a Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, potěšilo, když letos mohli nabídnout akvizitérům z Čech a Moravy přednášky o akviziční činnosti na knižních veletrzích. Takové téma totiž dosud na akvizičních seminářích nezaznělo. Novinkou bylo i místo konání semináře. Již loni se seminář nekonal v tradičním Kladně, ale v Liberci. Tam byla tématem akvizice dětské literatury a seminář zpestřila návštěva místního veletrhu dětské knihy. Letos bylo zvoleno další veletržní město - Olomouc - a po skončení semináře se mohli akvizitéři knih podívat i na veletrh Libri.

Olomouc je však rovněž sídlem Vydavatelství Univerzity Palackého s jeho aktivní ředitelkou RNDr. Hanou Dzikovou. Ta společně s ing. Milošem Brejchou už několik let buduje databázi produkce vysokoškolských vydavatelství. Proto kromě tematiky akvizice na veletrzích zazněla na 15. akvizičním semináři problematika akvizice vysokoškolských učebnic a skript.

V úvodu dr. H. Dziková stručně přítomné seznámila s historií tvorby databáze a zdůraznila, že vysokoškolští vydavatelé do ní budou přispívat dobrovolně. Ing. Brejcha předvedl práci s bází na Edubooks a s přítomnými akvizitéry odsouhlasil akviziční údaje, které se objeví v e-mailu poté, co budou do databáze vloženy údaje o nové vysokoškolské publikaci. Akvizitéři tedy nebudou muset sledovat databázi, ale ohlašovací povinnost bude realizována elektronickými dopisy. Ty mohou dostávat i akvizitéři z dalších knihoven, pokud o to požádají ing. M. Brejchu na adrese brejcha@vydavatelskyservis.cz.

K problematice se rozproudila živá diskuse, v níž se dr. J. Císař ze Svazu českých knihkupců a nakladatelů podivoval, proč se zavádí další databáze, když vysokoškolští nakladatelé plní ohlašovací povinnost prostřednictvím periodika Knižní novinky. Zazněla odpověď, že není problémem konvertovat tuto bázi do elektronické databáze v Knižních novinkách. Předpokládá se, že první e-maily by měli akvizitéři dostat nejpozději v červnu tohoto roku.

K této problematice vystoupila i Mgr. A. Andrlová s přednáškou Doplňování vysokoškolských učebnic a doporučené literatury v SVK Plzeňského kraje. Na ni navázala dr. O. Pitašová s informací o akvizici vysokoškolské literatury ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

Po polední přestávce nejprve hovořila Mgr. B. Sedláčková o akvizicích na knižních veletrzích České republiky. Zmínila veletrhy Libri Olomouc, Svět knihy v Praze, Podzimní knižní trhy v Havlíčkově Brodě a Svět knihy v Brně. Akvizicí na knižních veletrzích Slovenské republiky se zabývala mgr. D. Ničová ze Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Podrobněji seznámila přítomné s průběhem veletrhu Bibliotéka v Bratislavě a zmínila problém na celnici s posíláním darovaných knih z ČR do SROV. V té souvislosti upozornila ústecká akvizitérka J. Lichtenbergová, že tuto situaci řeší speciální průvodka se slovenským textem, kterou ústečtí knihovníci vždy před odesláním knih na Slovensko nalepí na balíky, a příjemce se tak vyhne potížím.

Poutavé vystoupení patřilo Mgr. S. Knollové z Národní knihovny České republiky, která je nazvala Mezinárodní knižní veletrh očima knihovníka akvizitéra a představila v něm knižní veletrhy v Londýně, Lipsku, Ženevě, Varšavě a Frankfurtu. Se zajímavou přednáškou po ní předstoupil dr. R. Papík z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze. Dal jí název Využití databázových center pro vytipování veletrhů a konferencí za účelem řízené akvizice - efektivní využití "šedého informačního prostoru".

Závěr tradičně patřil prezentacím nakladatelství. Této možnosti však využilo jen olomoucké nakladatelství Prodos, které na semináři zastoupil O. Cakl. Zdůraznil potřebnost spolupráce s knihovnami, kterým nabízí nakladatelství množstevní slevy až do výše 30 %, a podrobněji představil titul Slabikář. Pak se již mohli akvizitéři odebrat na knižní veletrh Libri, jehož úroveň však v letošním ročníku nebyla příliš vysoká.

Podrobný zápis z 15. akvizičního semináře včetně fotografií a prezentací jednotlivých přednášejících bude vystaven na webových stránkách Sdružení knihoven.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Aleš. 15. seminář akvizičních pracovníků. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 4 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-11799. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11799

automaticky generované reklamy