Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

20 let Internetu v České republice

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

20 let Internetu v České republice

0 comments

Před dvaceti lety, 13. února 1992, se Česká republika a spolu s ní celá tehdejší československá federace oficiálně připojily k Internetu.

Jak velké zpoždění jsme měli vzhledem k ostatnímu světu?

V roce 1992 byl Internet starý již více než dvacet let. První americká experimentální síť, "ARPANET", vznikla v roce 1969, a v roce 1973 byly položeny základy komunikačního protokolu TCP/IP. Skutečná síť (alespoň částečně dnešní podoby) byla však spuštěna až v lednu 1983, kdy byl zaveden i systém doménových jmén, DNS. Od konce 80. let se pak začínají objevovat i komerční služby a komerční provoz. Nicméně až začátkem roku 1992 začala vznikat nová internetová společnost, probíhalo nasazování WWW (World Wide Web) a v tomto roce byl k Internetu připojen také Bílý dům. Z tohoto pohledu byl rok 1992 velmi raným obdobím dostupnosti Internetu a Česká republika (tehdy ještě ČSFR) byla u toho.

Topologie páteřní sítě v USA v roce 1992

Topologie páteřní sítě v USA v roce 1992 (zdroj: Merit Network)

U nás tedy vše začalo před více než dvaceti lety iniciativou asi desetičlenné skupinky lidí z okruhu odborníků ČVUT, které spíše ze zájmu než z profesní povinnosti zajímal Internet a technologie kolem něj. Díky svým dobrým kontaktům s pracovníky univerzity v rakouském Linci, kam tehdy vedl datový okruh o kapacitě 9,6 kb/s využívaný pro provoz tamější počítačové sítě EARN (European Academic and Research Network), se nejdříve odhodlali k prvnímu experimentu. Spočíval v realizaci vytáčeného přístupu do Lince; v podstatě ale šlo jen o mezinárodní hovor nevelké kvality, který byl navíc velmi drahý.

Poté přišla nabídka americké nadace George Mellon Foundation, která českým vědcům poskytla prostředky na nákup modemů, umožňujících navýšit rychlost na 19,2 kb/s. Díky tomu se mohlo prostřednictvím uzlu v Linci připojit na Internet pevným datovým okruhem první československé pracoviště. Polovina kapacity byla tehdy využita na připojení do sítě Internet, druhá na připojení do později zaniklé sítě BITNET (Because It's Time NETwork). Psal se 13. únor 1992 a tím připojeným pracovištěm bylo výpočetní centrum ČVUT v Praze.

Pomalé a obtížné začátky

Začátky byly obtížné, protože neexistovala infrastruktura, která by umožnila rozšířit síť na více míst v zemi. Zásadní roli při šíření Internetu hrála akademická sféra. Rozhodlo se o rozvoji celostátní páteřní sítě spojující akademické instituce, které dále rozváděly Internet do metropolitních sítí. Začal vznikat projekt FESNET, později rozdělený na CESNET (Czech Educational and Scientific Network) a SANET (Slovak Academic Network). CESNET měl ze začátku hvězdicovou topologii a už v březnu 1993 disponoval uzly v jedenácti českých městech. Kromě linky do Lince CESNET zřídil také propojení s Amsterodamem a později s Banskou Bystricou. Typickými službami té doby byla elektronická pošta, přenosy souborů po FTP a vzdálené přihlášení Telnetem. World Wide Web sice již existoval, ale v podstatě se o něm nevědělo. Ještě před ním se rozmohl Gopher, který byl ale webem záhy překonán a vytlačen.

Topologie sítě CESNET, kapacita okruhů v kb/s

Topologie sítě CESNET (kapacita okruhů v kb/s)

Zajímavé je porovnání technických parametrů prvního připojení v roce 1992 se současným stavem: zatímco rychlost prvního připojení dosahovala 19,2 kb/s, je například akademická síť CESNET2 s mezinárodním Internetem spojena linkami o kapacitě 10 Gb/s. Ve srovnání s prvním připojením tak jde o milionkrát vyšší rychlost. Páteř sítě CESNET2 je už dnes navíc připravená na realizaci přenosů o rychlosti 100 Gb/s. Za zmínku stojí i počítač, který byl před dvaceti lety připojen – šlo o sálový počítač firmy IBM vážící několik tun.

Po liberalizaci českého Internetu v roce 1995 začali velmi rychle přibývat soukromí poskytovatelé připojení, v roce 1998 už jich bylo 150. V letech 1996 a 1997 nastal v Česku boom prvních internetových stránek všeho druhu. Některé upadly v zapomnění, jiné přežily dodnes. Za zmínku stojí hlavně projekt Ivo Lukačoviče jménem Seznam.cz, který vznikl na základě úspěšného amerického vyhledávacího katalogu Yahoo. V roce 1996 také začala překlápět svůj obsah na web česká tištěná média jako deníky Dnes, Právo, Svobodné slovo a další. Průkopníkem české internetové publicistiky se od roku 1996 stal server Neviditelný pes Ondřeje Neffa.

Současnost a blízká budoucnost

Podle zjištění Českého statistického úřadu měly ve druhém čtvrtletí loňského roku doma k dispozici osobní počítač v průměru téměř dvě třetiny domácností, přičemž 62 % bylo připojeno k Internetu. Na konci loňského roku bylo podle měření projektu NetMonitor v České republice více než 6 milionů uživatelů Internetu. A k 31. lednu letošního roku bylo podle sdružení CZ.NIC zaregistrováno 894 033 domén s českou národní koncovkou .cz.

Ovšem z mezinárodního srovnání vyplývá, že se Česká republika nachází ve vybavenosti domácností počítačem a Internetem pod unijním průměrem. Na pomyslném žebříčku zemí EU by se české domácnosti umístily na 20. místě, pokud jde o vybavenost osobním počítačem, a na 18. místě z hlediska připojení k Internetu. Z tohoto pohledu tedy pořád máme co dohánět.

Ještě pár slov k budoucnosti Internetu z komentáře Kulaté výročí Internetu v Česku, který napsal Jan Grutorád pro poslední číslo Computerworldu (24. 2. 2012):

 „Pro další rozvoj bude důležité i zkracování doby odezvy, což vyžadují interaktivní služby: od hlasové komunikace až po nejnáročnější živé videopřenosy v nejvyšší kvalitě. A přijatelnou dobu odezvy bude vyžadovat také vesmírná internetová komunikace, jak rád připomíná Vint Cerf, jeden ze zakladatelů internetu pozemského a propagátor jeho meziplanetární „větve“. U nás na Zemi lze očekávat pokračující nástup mobilních zařízení a také rozmach zařízení ještě menších - senzorů připojených na internet. Hovoří se o tzv. internetu věcí, což je termín, který popisuje stav, kdy prakticky každé zařízení bude mít svou IP adresu a bude schopné připojovat se k síti bez přímého zásahu člověka. Vývoj v oblasti miniaturizace bude ještě bouřlivější než dnes podobně jako rozvoj datových skladů a technologie cloudů. Distribuované zpracování informací je díky gridům a cloud computingu jedinou možností, jak si účelně poradit s ohromným množstvím dat všeho druhu.

Oslava 20. výročí připojení k Internetu

Sdružení CESNET ve spolupráci s ČVUT v Praze a sdružením CZ.NIC uspořádalo 13. února 2012 Setkání při příležitosti 20. výročí připojení ČR k Internetu. Konalo se ve stejné budově jako slavnostní spuštění Internetu před dvaceti lety. Na akci vystoupili rektor ČVUT Václav Havlíček, ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC Ondřej Filip, Jaroslav Bobovský ze společnosti BESET, který se výrazně zasloužil o vznik slovenské akademické sítě SANET, zakladatel prvního českého internetového deníku Neviditelný pes Ondřej Neff a vysokoškolský pedagog a IT publicista Jiří Peterka, který setkání zároveň moderoval. Zahraničním přednášejícím byl Stephen Croker, předseda představenstva mezinárodní neziskové organizace Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Ta má pro fungování Internetu zásadní význam, když dohlíží na přidělování doménových jmen a IP adrese. Vint Cerf, který nyní působí ve funkci viceprezidenta a hlavního internetového evangelisty společnosti Google, přednesl svou přednášku pomocí videokonference.

Chief Internet Evangelist Vint Cerf

Chief Internet Evangelist Vint Cerf

Podrobné informace o akci včetně fotografií najdete v příspěvku Petra Krčmáře: První kroky československého Internetu. Pokud máte zájem získat ucelenější informace o historii i současnosti Internetu u nás doporučuji článek Jiřího Peterky: 20. výročí Internetu v Č(SF)R. V pondělí 13. 2. 2012 večer byl na ČT24 věnován tématu "dvacet let Internetu v Česku" také diskusní pořad Hydepark s moderátorem Lukášem Dolanským. V pořadu na dotazy diváků odpovídali Jan Gruntorád, Ondřej Neff, ředitel marketingu Google Czech Republic Luděk Motyčka a generální ředitel Seznam.cz Pavel Zima. Záznam pořadu lze shlédnout v archivu ČT24.

Ondřej Neff, Jan Gruntorád a Jiří Peterka na setkání k 20. výročí Internetu v ČR

Ondřej Neff, Jan Gruntorád a Jiří Peterka na setkání k 20. výročí Internetu v ČR

Hodnocení: 
Průměr: 3.7 (hlasů: 15)
KRČMAŘOVÁ, Gabriela. 20 let Internetu v České republice. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 3 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-13828. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13828

automaticky generované reklamy
registration login password